Home EKONOMI Affärsjuridik Förlorade skattetvist på 22 miljarder

Förlorade skattetvist på 22 miljarder

Förlorade skattetvist på 22 miljarder

Känn på siffran 22.000.000.000 SEK det är vad elproducenter med vattenkraft krävt i sänkning av fastighetsskatt, men nu förlorat i Förvaltningsrätten.

Eftersom det påverkar bolagens kostnader, så är det förstås bolagens kunder som förlorar i slutändan och får betala.

Kraftbolagen (ett 30-tal) hade yrkat att fastighetsskatten skulle debiteras till 0,5%, istället för 2,8% (av taxeringsvärdet) enligt principer för likabehandling.
Vindkraft har en skattesats på 0,5% av taxeringsvärdet.

Något som Förvaltningsrätten inte alls håller med om och ger Skatteverket rätt. Målet kommer med största säkerhet överklagas till Kammarrätten.

Läs mer hos Dagens Juridik

Kraftbolag tvingas betala miljarder i fastighetsskatt

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige