Home EKONOMI Affärsjuridik Hur stora fel ska en advokat göra för att bli utesluten?

Hur stora fel ska en advokat göra för att bli utesluten?

Hur stora fel ska en advokat göra för att bli utesluten?

Advokatsamfundet är en privat förening för advokater, men har också ett antal lagstadgade privilegier. Granskning av fel hos medlemmar gör advokatsamfundet själva, via deras sk egna disciplinnämnd.

En granskning har olika stadier efter anmälan, ej upptagen till granskning, granskning utan påföljd, erinran, varning, varning med avgift och uteslutning.

Det är extremt ovanligt med uteslutning, även få varningar. Det finns också många advokater med många varningar utan någon speciell åtgärd. Så i grunden även om. Det är all varliga fel, innebär det i praktiken ingen speciell åtgärd.

Dagens Juridik refererar till ett ärende där en advokat påtog sig ett boutredningsuppdrag 2005 och nu 15 år senare fortfarande inte är klar. Kontentan blev varning, men alltjämt fortsätta som advokat och sitt uppdrag. D.v.s. en varning som saknar betydelse som sanktion.
Jag kan tänka mig delägarna till arvet som kanske vill få sitt arv, tycker det är långt från rimligt.

Förordnade som boutredningsman har Tingsrätten beslutat och där har dödsbodelägarna (de som ska få arvet) begärt utbyte 2 gånger, men Tingsrätten har avslaget begäran.

Läs om den ”uddlösa” varningen i Dagens Juridik
https://www.dagensjuridik.se/branschbevakning/advokat-varnas-boutredning-blev-inte-klar-pa-15-ar/

Man får backa till 2008 för hitta mer omfattande journalistisk undersökning inom det här området och det är då från TV4 Kalla fakta. De kom fram till att 7 advokater var uteslutna under 5 år, efter sammanlagt 3500 anmälningar. (då finns t.ex. allvarliga brott, med långa fängelsepåföljder med vid uteslutningar)
https://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/sju-advokater-förlorade-titeln-4fc3a22904bf72228b009bee

Här kan ni läsa om beslut i disciplinnämnden hos advokatsamfundet
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/Beslut-i-disciplinarenden/

Så svaret på rubrikens fråga, är allvarlig brottslighet, med längre fängelsestraff.

 

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige