Home EKONOMI Affärsjuridik NY LAG 1 APRIL – Polisen får installera avlyssningsutrustning i din mobil/dator

NY LAG 1 APRIL – Polisen får installera avlyssningsutrustning i din mobil/dator

NY LAG 1 APRIL – Polisen får installera avlyssningsutrustning i din mobil/dator

Nu är det klart att en ny lag gäller från 1 april 2020, lag om hemlig dataavläsning. Lagen ska till att börja med gälla under 5 år.

Den får bara användas vid misstanke om grova brott och det ska också godkännas i domstol. Nu brukar domstolsförfarande i sådan här sammanhang, bara vara kosmetiskt, då ingen får reda på besluten, förrän i bästa fall efteråt.

Det otäcka med all typ av lagar i den här riktningen är brottsbekämpning, ställt mot all typ av missbruk. T.ex. affärsmässig avlyssning, avlyssning av utveckling, avlyssning journalistisk verksamhet, avlyssning för att utsätta dig för brott och avlyssning politiska motståndare.

Vi har tidigare lag som tillåter hemlig rumsavlyssning (2007:978), Lagar runt telefonavlyssning samt skyldighet för operatörer att lagra uppgifter i kommunikation (e-post, sms, logga telefontrafik), så det här är ett steg för polisen att utöka sina möjligheter.

Lagen ger polisen stor flexibilitet, t.ex. så får de använda valfri teknisk utrustning, de får även t.ex. i smyg ta sig in i dit hem och installera lämplig utrustning hos dig.

Det går mycket rykten i säkerhetskretsar att USA (NSA) för i princip alla stora produkter har Backdoors, för att komma in människors mobiler/datorer över hela världen. (T.ex. Microsoft, Apple, Facebook). Hur det ligger till kommer sannolikt inte nå dagens ljus och även om FRA (Försvarets Radioanstallt) har avlyssningssamarbeten (med Echelon), så är det inte troligt att sådan teknik blir tillgänglig för polisen. Troligt att är det därför, det är hybris runt kinesiska Huawei, som säkert gjort motsvarande och USA bojkottar därför dem nu.

I förhandsresonemang så har det förekommit att polisen ska få resurser att dekryptera information. Det här är ett resonemang man kan glömma och förs bara av okunniga. Vanliga tillgängliga produkter såsom Whats Up, Signal och liknande är krypterade. Dekryptera dem för en utomstående är så enormt svårt och resurskrävande även för de största militära myndigheter i världen – så det kommer inte Svenska polisen på något sätt att klara av, eller ens försöka.
Det som man måste göra är ta sig nära källan, d.v.s. innan kryptering sker eller efter dekryptering sker, d.v.s. åtkomst av information i mobilen eller datorn – DIREKT.

De tekniska lösningar man kan förvänta sig polisen kommer använda är teknik som idag är allmänt känd och tillgänglig,  för i princip vem som helst, men polisen borde vara  lite mer sofistikerad.

Avlyssningsprogram
Det finns en mängd olika som i sig är legala, men kan användas illegalt eller legalt. Föräldrar kontrollerar barnen, arbetsgivaren kontrollerar anställda osv, men även för olika brottslig verksamhet.

De här programmen kan göra i princip allt, du själv kan göra med din mobil/dator utan du märker någonting. Kan fungera för avlyssning av dig och filma hemligt, samt skicka informationen till valt ställe utan du märker någonting.

Svårigheten är hur det ska gå till installera i din dator/mobil. För otillåtna ändamål, är vanligaste sättet, lura någon klicka på en länk från e-post eller liknande (Grattis till vinsten – klicka här…. Jojo). Tillåtna ändamål är oftast fysiskt på plats och helt enkelt installera det man önskar sig.

Mer avancerat är installera på distans, men ändå i grunden idag inte särskilt svår teknik. Allting som är uppkopplat mot omvärlden har en adress (IP-adress) och också bakomliggande information om operativsystem och vilken dator/mobil som används. Där kan den med tekniska resurser gå in åt andra hållet och i princip installera vad som helst i din dator/mobil, utan din vetskap. De skydd (brandväggar) som finns är otillräckliga, förenklat finns en dörr ut, finns också en dörr in.

Också olika trådlösa nätverk (wifi) har låg säkerhet, vilket gör det relativt enkelt utan användares vetskap få åtkomst till de datorer/mobiler m.m. som är uppkopplade inom wifi-nätverket.

Det finns i praktiken bara ett säkert sätt skydda sig mot myndigheter eller brottslingar, det är att stänga av datorer/mobiler. För militära säkerhetsnivåer, tas även batterier ur.

Röjande strålning (RÖS)
Allt du ser på din skärm, varje knapptryckning, så är det också elektromagnetiska pulser. Det här gör att dessa kan fångas upp på distans. Vanligtvis riktade antenner med hög förstärkning mot fönster, men även t.ex. via ventilationstrummor och liknande.

Den här tekniken är inte dyr och används inom t.ex. spionage från utländska makter. Svenska försvaret känner t.ex. väl till det och också hur man ska skydda sig.

Allt från specialbyggda datorer till man helt enkelt jobbar från isolerade lokaler/rum.

Sammanfattningsvis
Sysslar du med brottslig verksamhet, sluta med det. Allt du gör kommer kunna upptäckas, enklare än någonsin.

För övriga medborgare, utgå från allt du gör med din dator/mobil kan upptäckas/läsas/ses av andra. Det är inte frågan om, utan hur värdefull du och ditt användande är för någon som felaktigt vill använda din dator/mobil.

Övrigt

Läs lagen och remissen här:
https://www.regeringen.se/4ad5b3/contentassets/c6bd2cff11164d62bfdbbe31caea1e05/hemlig-dataavlasning.pdf

Vill du läsa mer om avlyssningsprogram och eller röjande strålning, så är google din bästa vän.

Författaren har arbetat mycket med datasäkerhet, säkerhetsprogramvaror, krypteringsmatematik och är utbildad ekonom, jurist och dataingenjör.

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige