burger-king

EKONOMI: Burger-King stänger inte ned sina restauranger i Ryssland på grund av juridiska spörsmål. Det skriver Business Insider den 17e mars. Läs mer

Ägarna och VDn David Shear vill stänga Burger-King i Ryssland men berättar att restaurangerna inte ägs till 100% av Burger-King utan är delägt av ryska restaurangägare. Det gör att idén att stänga ned dem med full kraft och dess support från moderbolaget inte kan genomföras.

Att stänga de faktiska restaurangerna är inte så enkelt. Som många snabbmatskedjor äger Burger-King inte bara majoriteten av sina restauranger. Istället använder man sig av franchiseavtal. När hamburgerkedjan gick in i Ryssland för 15 år sedan, samarbetade det med ryska enheter. Nu äger RBI en andel på 15 % i den ryska verksamheten, därav kan det inte ensidigt stänga alla restauranger.

Redaktionen

Relaterat
McDonalds, Starbucks och Coca-Cola drar sig ur Ryssland

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige