Einar

Det jag skriver härmed är inget man som svensk läser i andra medier – och det är inte heller en diskussion som förs i den vardagliga politiska debatten. Just att svensk kultur inte är någonting att enas kring – eftersom svensk kultur bygger på egennytta – det vill säga drivkraften av att fylla sin egna plånbok – och där svenskar – styrda av svensk kultur – formar sina liv utifrån materialism. Tragiskt? Som fan!

”Den som har flest saker när han dör – vinner” – och – ”the sky is the limit”. Men har vi verkligen identifierat vad individuellt ägande betyder – när vi lever och verkar på en plant som är ändlig? Vad betyder ägandet ens för roll – om ens sanna identitet inte vägs upp av vad man äger/konsumerar – utan ens sanna identitet vägs upp av sina känslor – det som formar oss och ytterst gör oss till individer?

Eftersom pengar skapas av ingenting ur ingenting vid lånetillfället – till följd av att pengar är räntebelastade skulder och därmed saknar reellt värde – vad i dagens system liksom samhälle är då värt att bevara – när vi ser varandra som konkurrenter och fiender. Kanske är meningen med livet inte att köra sportbil utan istället ta ansvar för sin egna personliga utveckling – och integrera med människor för att hjälpa varandra – och verka för ett samhälle som samverkar och håller ihop – än som istället splittrar oss.

Kring denna kultur har svenska folket valt att anpassa sig till ett förrädiskt ekonomiskt system – ett system som bygger på lögner, korruption och underhålls av ständiga medvetna konflikter – för att släta över problemet med bank- liksom det finansiella systemet.

En svensk tror att man kan bli rik bara av att bo i en bostad. En svensk tror att man kan bli förmögen av att spela på casino. En svensk tror att pengar har reellt värde – och att det jobb som en svensk hänger sig åt skänker svensken ekonomisk trygghet – när det i själva verket pengar saknar reellt värde. En svensk är så självupptagen med att underhålla denna kultur liksom system att en svensk inte ser att han/hon är grundlurad. Eller bättre formulerat – en svensk vill inte erkänna för sig själv att de är grundlurade.

Allt prat om den nyligen mördade gangsterrapparen Einar – som 95% av svenska folket inte hade en aning om vem han var eller vad han sjöng om – som prisades för årets låt – före Avicci och Veronica Maggio – levde sitt liv helt försjunken i den svenska kulturen – att snacka så mycket skit om bilar, brudar och prylar – som på något sätt skulle ha gett Einar sin sanna identitet. Men nu när han är död – och hans saker har tagits om hand av andra: vem var Einar då – egentligen?

Eftersom systemet som helhet bygger på korruption och lögner – egennytta – skiljde sig inte Einars liv särskilt mycket från politikernas eller andra makthavares liv – eftersom deras primära uppgift inte är att tjäna folket – utan att företräda sig själva och sina egenintressen. Korruption – alltså.

Om svensk kultur är att tänka på sig själv, sko sig själv, se till sig själv och inte anstränga sig för att ta ansvar för sig själv och andra i vårt samhälle – att egennyttan är den främsta drivkraften – så finns det inte speciellt mycket av den svenska kulturen som är värt att bevaras – och det kanske är dags att tänka i nya banor? Det ekonomiska systemet är ändå mättat på skuld – och svenskarna kommer få se sitt välstånd offrat på det falska humanitära altaret.  Det är liksom game over – och det går inte att rädda den svenska kulturen från fullständig ekonomisk kollaps.

Martin Ericsson

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige