Home SAMHÄLLE Blåljus Det är dags införa nykterhet för cyklister i trafiken

Det är dags införa nykterhet för cyklister i trafiken

Det är dags införa nykterhet för cyklister i trafiken

Det blir fler och fler som cyklar, motoriserade cyklar och diverse elektriska fordon som klassas som cyklar, ändå finns inga nykterhetsregler. Samtidigt vet man att omkring 40% av cykelolyckor är cyklisten berusad. Det är förmodligen stora mörkertal, så verkliga siffrorna är säkerligen värre.

Varje år är det officiellt runt 3000 olyckor, så allvarliga att cyklisten behöver uppsöka sjukhus och 25 tal dödsfall. Det här förväntas nu dessutom ökas med fler fordon och högre hastigheter. Det finns ingen automatisk rapportering – så det är garanterat bara en liten del som rapporteras.
Det är inte bara sig själva cyklisterna skadar, det är även fotgängare och andra trafikanter. Alla bilister vet, hur ovettigt många cyklister beter sig i trafiken, när de är berusade och det är många – riktigt farligt.

Det framstår som i högsta grad vara rimligt att trafik – cykling – alkohol inte hör ihop. Men det verkar inte beslutsfattarna hålla med om, istället byggs motorvägsliknande cykelvägar för det ska kunna vinglas extra mycket. Jag vet att cyklar prioriteras i miljödebatten och klimatarbete, men det borde inte innebära fritt fram för fulla och farliga cyklister.

Idag byggs cyklar för även privatbruk som går fort att cykla med, det finns eldrivna cyklar som får gå i 25 km/h, men i praktiken går ännu fortare. Vanliga cyklar cyklas upp mot 50 km/h och i princip överallt finns nu elektrifierade scootrar som också enligt lagen är cykel. Motor eller ej, spelar ingen roll när det är cykelklass. (Se länk med definitioner nedan)
De här får du använda fast du är berusad och intaget alkohol. Du kan förvissa bli gripen för andra vårdslöshetsfrågor, men inte för onykterheter på cykeln/cykelfordonet. Uttrycket styrstångsfylla – är bara ett påhittat ord, det finns inte i lagen och har aldrig funnits.

jag vill ha samma nykterhetsregler för cykel som för bilar! För cyklisternas säkerhet, för andras säkerhet och för att inte ta onödiga resurser av samhällets inom vård och kostnader för sjukskrivningar. Det här borde vara en enhällig fråga bland partierna – det kan väl inte vara prioriterat att cykla när man vill dricka.

Gör man en jämförelse så har man infört helt galna regler på sjön, utan annat syfte än politiskt! På sjön är det samma regler som för bilförare när det gäller båtar som är över 10 meter eller går fortare än 15 knop.Dessutom är det samma nykterhetskrav för passagerare om de bedöms tillhöra besättningen. Polisen lägger dessutom stora resurser på att följa upp detta, gripa onyktra på sjön, åtala och då också dra in bilkörkortet samtidigt. Nu är det förstås inget att rekommendera vara onykter på havet, men man angriper något som inte är ett problem alls. Det finns i praktiken aldrig händelser, eller har funnits, på sjön/havet med den båttypen, som beror på onykterhet.
Nej de som dör på sjön är folk som ramlar igenom isen, ramlar från roddbåten när de fiskar, faller vid strandkanten, från bryggan osv, där det inte finns alkoholregler.
Så på typiskt svensk maner angrips, gruppen som man tycker har för stora privatbåtar, utan det är ett problem, samtidigt som man blundar för riktiga problem.
Ta bort den galenskapen och inför nykterhetsregler på cykel istället.

Drunkningsstatistik svenska livräddningssällskapet
https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/drunkningsstatistik

Artikel Mest motor
https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20180526/cykla-rattfull-ar-farligt-och-ibland-olagligt-regler-och-fakta-om-berusade-cyklister/

Happyride
https://happyride.se/2016/07/13/styrstangsfyllan/

Artikel i Mitti
https://mitti.se/nyheter/cykelolyckor-nacka-varmdo/?omrade=nacka

Vägtrafikförordning, där olika cykeltyper beskrivs
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2001559-om-vagtrafikdefinitioner_sfs-2001-559

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige