Home NYHETER Granskning CORONAVIRUSET – Offentliga lögnen ”vår beredskap är god”

CORONAVIRUSET – Offentliga lögnen ”vår beredskap är god”

Socialstyrelsen och Folhälsomyndigheten gick ut till media 18/2 och talade om att Sveriges beredskap är god, förberedelser och för vårdbehov. INGET kan vara mera fel, Bladet har talat med personer som varit med i landsomfattande inventering och resultatet är skrämmande.

Hör och häpna Sveriges totala antalet vårdplatser är endast 7 stycken, för virusepidemi. Nya Karolinska har 0-platser, för Stockholmsområdet finns det en plats vid Huddinge Sjukhus och övriga universitetssjukhus har totalt 6 platser till (T.ex. Umeå 1, Linköping 1, Örebro 0).

Grundproblemet att det är så få platser är att behandling och vård av personer, normalt så vill man inte patienten ska utsättas för virus och bakterier från andra på sjukhuset så vården sker med viss övertryck i rummen, så ingenting utifrån kan komma in till den sjuka patienten. När det gäller behandling av viruspatienter så är det tvärtom, det måste vara undertryck så viruset inte sprids till resten av sjukhuset.

Personer som insjuknar i Corona (Covid-19) så behöver ca 20% mer avancerad vård och många av dem behöver Hjärt & Lungmaskiner (ECC-maskiner (Extra Corporal Cirkulation)). Maskinerna räddar människor när organen hjärta och lungor inte fungerar. Sveriges beredskap är inte bättra där, utan det finns ca 20 sådana maskiner att tillgå i landet. En ECC-maskin kostar ca 1 miljon SEK per maskin.

Enligt uppgifter finns det 8 labratorier I Sverige som kan testa om människor är smittade, även det är litet i relation till risken för landet.

I Expressen har tidigare smittskyddsläkaren Staffan Sylvan gått ut och är frågande varför myndigheterna sprider dessinformation och hävdar det bara finns 510 platser, som dessutom redan är hårt belastade, men som sagt de är anpassade för vanlig vård, inte epidemisjukdomar, så verklighetens 7 platser är betydligt värre än redan illa nog 510 platser.
Artikeln finns här: https://www.expressen.se/debatt/lakarens-corona-varning-var-beredskap-racker-inte/

 

I Dagens Industri skriver medicinforskaren Bengt Arnetz att svenska sjukhus inte är anpassade för sjukdomar som Corona. Han menar att smittade borde vara kvar hemma, dock erfar Bladet att han underskattar vårdbehovet.
Läs artikeln här https://www.di.se/debatt/sjukhusvard-daligt-for-coronasmittade/

Tidningen Ny Teknik, har i en artikel summerat att Sverige skulle klara 100 Coronapateinter under ett år. Vilket stämmer väl med de 7 befintliga platserna.
Läs artikeln här https://www.nyteknik.se/samhalle/fragetecken-kring-svensk-beredskap-for-coronaviruset-6988709

De offentliga uppgifter som finns, främst från Kina, säger att för unga aktiva friska är dödligheten under 1% av de som blir smittade, men äldre personer och nedsatta av andra sjukdomar är dödligheten 10-15%.

Bladet uppmanar och vädjar till myndigheter och politiker att återgå till sanning och istället omgående, förbereda Sverige för epidemin, för sjukdomen är här och kommer drabba Sverige – hur hårt och när, beror på vår beredskap.

Ska vi bygga tillfälliga/provisoriska epidemisjukhus? Hur många Hjärt och lungmaskiner, finns att uppbringa/köpa in till Sverige?

Bladet har samtidigt med denna artikel begärt yttrande och kommentarer från Socialminister Lena Hallgren, Statsminister Stefan Löfven och företrädare för Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Notering 2020-02-26:
Bladet.se har fått svar från Sveriges regering att de lägger ansvaret för bedömningar på berörda myndigheter – Folkhälsomyndigheten samt Socialstyrelsen att de som myndigheter är de som har ansvaret för analys och beredskap.
BLADET.SE  har replikerat 2020-02-26 och efterfrågar vad för ansvar Regeringen har att ta egna beslut på framförd information.

(Bilden är från Wuhan där epidemisjukhus byggdes på 14 dagar)

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige