Home EKONOMI Affärer SAS får statligt lån på 3,3 miljarder – hur tänker de?

SAS får statligt lån på 3,3 miljarder – hur tänker de?

SAS får statligt lån på 3,3 miljarder – hur tänker de?

SAS har fått lån på 3,3 miljarder, garanterat till 90% av Danska och Svenska staten. Låter mycket, men det kommer inte hjälpa någonting.

För att sätta siffrorna i sitt sammanhang, kan man fundera på följande som gällde SAS innan Corona:

– Skulder på ca 28 miljarder
– Löpande driftkostnader på ca 45 miljarder/år (d.v.s nästan 4 miljarder/månad)
– Personalkostnader är ca 10 miljarder/år (d.v.s. strax under 1 miljard/månad)
– Bolaget har ett eget kapital på ca 4 miljarder

Att verksamheten nästan står still nu, permitteringar m.m. gör att driftkostnaderna, kraftigt sjunker förstås men inte lika mycket som intäkterna. Skulderna förändras inte av Corona.

Så 3,3 miljarder kommer inte alls hjälpa att rädda SAS. Det verkar fullständigt sensationellt om månadsförlusterna just nu understiger 1 miljard och cashflownettot sedan Corona började måste vara nedåt -5 till – 15 miljarder

Nej Svenska och Danska staten, det här gör inte ens någon nytta. Jag vill ha kvar SAS och jag tror på flyget efter Corona, men det behövs helt andra och mycket kraftiga åtgärder än beslutade om inte SAS skall försättas i konkurs.

Jämför med Norweigan som nu genomgår ett program där kreditgivarna ändrar skulder till eget kapital och från igår äger 95% av bolaget. Dåligt vara aktieägare (även om aktien gick upp igår), men bra för bolaget och gör bolaget välrustat för framtiden.

Den som vill fördjupa sig i SAS ekonomi och siffror, kan börja med senaste årsredovisningen, som är utmärkt och detaljerad.
https://www.sasgroup.net/files/documents/Corporate_governace/annual-reports/sas-sas-ars-och-hallbarhetsredovisning-20182019-200130.pdf

 

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige