Home Corona CORONA: Med en ökning på 14% av antalet döda

CORONA: Med en ökning på 14% av antalet döda

CORONA: Med en ökning på 14% av antalet döda

VÄRLDEN: Antalet smittade i Corona har ökat, samt från gårdagens döda från ca 15000 till17400. En ökning med 14% , en statistik samlat av worldometers.info. En samlingsida från olika källor som redovisas på plats.

Man kan se en klar trend att Spanien just nu har en kraftig ökning med 400 döda inrapporterade från igår. En ökning på väldigt kort tid samt att Italiens siffror har plötsligt inte rapporterats in alls.

Antal döda i Sverige är väldigt oklar då flera rapporter har inkommit från allmänheten till ”Bladet.se” att man saknar data från sjukhusen, detta är något bladet.se just nu tittar in på.

När det gäller antalet smittade i världen så är det just nu över 12000 med ett kritiskt sjukdomstillstånd.
Ökningstakten per dag indikerar att antalet döda vid årets slut kommer stiga upp mot 2 miljoner eller fler. Om inga åtgärder får stopp på viruset.

Viruset verkar drabba både gamla som unga. Senast från SVT indikerade att hälften av de smittade som intensivvårdas är under 65 år.

Alla från friska till gravida till sportande människor verkar drabbas av viruset. Vilket är kanske just det som är orsaken till att viruset är extra farligt, och rättfärdigar de åtgärder som tas vid i Sverige.

Frågan är om inte åtgärderna är för otillräckliga och försent?
Många experter menar, att ifall rätt åtgärder hade tagits vid av början av februari så hade problemet idag varit över mer eller mindre.

Tyskland har just nu stora framgångar med att stoppa viruset men de tar också till kraftiga åtgärder.


Vi uppmanar dig som läsare att ta ett vuxet allvarsamt ansvar utan panik, se till att undvik att föra ev smitta vidare till nästa person.  Tvätta händerna noga, undvik situationer som kan få dig smittade, speciellt om du har anhöriga som kanske har ett sämre immunförsvar som du ev för över smittan till. Tänk även på dina grannar.

/Redaktionen

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige