Home BRÄNSLE & MILJÖ Reseavdragen är orättvisa – Riksdagens ledamöter har helt andra regler

Reseavdragen är orättvisa – Riksdagens ledamöter har helt andra regler

Reseavdragen är orättvisa – Riksdagens ledamöter har helt andra regler

Grunden inom Skatterätten är att olika inkomster skall beskattas, men också av att man ska få avdrag för de kostnader man har, för att få inkomsten (Avdrag för inkomstens förvärvande). Lagarna beslutas i Sverige av riksdagen, så det blir lämpligt att jämföra villkoren för Sveriges medborgare och vad riksdagsmännen och riksdagskvinnor har för villkor.

 

Avdrag/ersättning för resa med bil till jobbet för ”vanlig” människa

För att få något avdrag överhuvudtaget, behöver du ha en minsta tidsvinst jämfört med kollektiv trafik på 2 timmar per arbetsdag.

Är tidsvinsten uppfylld så räknar man 18,5 kr per mil, men räknar inte med de första 11.000 kr. För de flesta motsvarar det en skattereduktion/ersättning på ca 4 – 4,5 kr/mil.

________________

Räkneexempel
Erik har 10 mil till jobbet och övriga regler är uppfyllda och arbetar under ett år totalt 240 dagar.
6*2*240 = 2.880 mil.

2.880 *18,5 = 53.280 kr

Du får inte dra av de första 11.000 kr, så ditt avdrag är 53.280 – 11.000 = 42.280 kr

Har du en årsinkomst under 509.000 kr och en kommunal skatt på 30 kr, så kommer ditt avdrag vara värt 12.684 kr i mindre skatt p.g.a. dina omkostnader att ha ditt jobb.

Det motsvarar 4,40 kr per mil. Det räcker inte till någons bilkostnad.

Skatteverkets beräkningsmodell finns här:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/bilochtrafik/avdragforresortillochfranarbetet/beraknadittreseavdrag/beraknadittreseavdrag.4.515a6be615c637b9aa410f71.html#!/start

________________

Det samhället ger, tar de igen genom drivmedelsskatter och moms på bensin, som är ca 9 kr/liter.

I sammanhanget kan noteras där bilen har störst behov och alternativa färdmedel är minst, glesbygden, så är avdraget en minskning av den kommunala skatten, medan skatten som tas tillbaka genom försäljning av drivmedel går till Staten. Så det är också en skatteväxling där kommunens inkomst minskar och statens inkomst ökar.

 

Hur ser det ut för riksdagsmännen och kvinnorna som varit med och bestämt reglerna?

Ja riksdagens ledamöter har helt andra regler för sin egna del, jämfört med de som är beslutade för andra medborgare (Gäller även regeringsledamöter och motsvarande).

Det första som är lite speciellt, är att alla anses arbeta i bostaden, så är du riksdagsledamot är det bostaden som är din arbetsplats/tjänsteställe. Därför är alla resor till och ifrån Stockholm (Riksdagen) en arbetsresa.

Vilket resesätt som är lämpligt bestämmer riksdagsmannen/kvinnan själv och arbetsgivaren/riksdagen betalar de faktiska resekostnader. Använder ledamoten sin egna bil, så ersätts det med 26,5 kr/mil, varav 18,5 är skattefritt. Behövs det åkas taxi, så går det bra också.

Alla ledamöter får också årskort på SJ i 1:a klass. Har ledamoten behov så får han/hon också årskort för flyg.

Så riksdagens egna resekostnader är väldigt annorlunda än resten av Sveriges, men för säkerhets skull får också ledamoten en bostad i Stockholm (om de bor längre än 5 mil från Stockholm) och olika former av traktamenten när det passar vara på jobbet, för till skillnad mot många av de vanliga yrkena är det inget krav att komma till sitt jobb, om du nu råkar vara riksdagsman/kvinna. Gratis parkering och mycket annat praktiskt.

För att inte riskera att behöva lägga ut för sin resa, så får också ledamoten om han/hon vill ett Mastercard/Visa.

 

Reglerna är orättvisa

Det är orättvist med olika regler beroende på vem du är eller vad du har för något jobb. Varje ledamots lön och ersättning har olika människor jobbat ihop och betalar tillsammans genom skatter.

Det blir därför uppseendeväckande orättvist att de som beslutar om våra lagar, också beslutar om egna och betydligt bättre villkor för sig själva än för andra medborgare.

Här kan du läsa om villkoren att vara ledamot i riksdagen
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/ledamoternas-ekonomiska-villkor/

 

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige