Home BRÄNSLE & MILJÖ KOLDIOXIDMATCH DEL 1 – TERMITER VS MÄNSKLIGHETEN

KOLDIOXIDMATCH DEL 1 – TERMITER VS MÄNSKLIGHETEN

KOLDIOXIDMATCH DEL 1 – TERMITER VS MÄNSKLIGHETEN

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO2 i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen.

I det här inlägget jämförs omfattningen av CO2 från mänskligheten och från termiter.
Det finns ca 7 miljarder människor och det finns ca 500 Kilo termiter per människa. Det finns ca 2600 olika arter termiter och uppskattningsvis väger de i genomsnitt 5 gram, så det blir ca 100.000 termiter per person, eller 700.000 miljarder termiter i världen.

När det gäller orsaka CO2 i luften så beräknas termiter orsaka över 2 ggr mer CO2 än den samlade mänskligheten. Så termiten är överlägsen mänskligheten som CO2-producent.

Är det en PRIORITERAD FRÅGA i det perspektivet att världens samlade viktigaste satsning ska vara att minska CO2?
Läs mer, t.ex. här:
https://www.iceagenow.info/termites-produce-co2-year-living-combined/

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige