Home BRÄNSLE & MILJÖ KOLDIOXIDMATCH DEL 6  – VATTEN VÅR VIKTIGASTE VÄXTHUSGAS

KOLDIOXIDMATCH DEL 6  – VATTEN VÅR VIKTIGASTE VÄXTHUSGAS

KOLDIOXIDMATCH DEL 6  – VATTEN VÅR VIKTIGASTE VÄXTHUSGAS

KOLDIOXID VS VATTEN I ATMOSFÄREN

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2  i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen.

VÄXTHUSEFFEKTEN
Det är ingen tvekan om att jordens temperatur är höjd med ca 30 grader p.g.a. vi har ett system som håller kvar värmen i luften, sk växthuseffekten. De största effekterna att hålla kvar värmen är trycket av atmosfären och vatten, även andra gaser har eller kan ha liten påverkan.

1) Atmosfärens massa, som skapar ett tryck, vilket gör det blir en tröghet för gaser/värme att flytta sig.
Komprimerad luft blir varmare.
Redan vid ca 1 mils höjd i luften är 80% av trycket borta (och massan/densiteten för såväl kväve, syre och CO 2  ). Så vid den höjden är luften ca 50-60 grader minus normalt. (ca 8% lägre tryck per km och även ca 7-8 grader kallare per km höjd).

2) 2 O dvs vatten är vår viktigaste växthusgas, den som finns mest av i luften, efter kväve (ca 77%) och syre (ca 20%). Vid marken och några kilometer upp är det ca 30 gram H 2 O per m3 luft.

3) Andra gaser såsom CO 2, koldioxid. Vid marken och några kilometer upp i luften, är det ca 0,5 gram CO 2 per m3 luft (ofta benämnt som 400 PPM, d.v.s. 400/1000000 andel). Mänsklighetens påverkan genom fossil förbränning är några få % av den mängden, men vi kan i den här artikeln använda schablonen 0,1 gram (ca 80 PPM) är mänskligt, vilket ligger mycket högt inom åsiktsintervallet.

I den här artikel ska vi bara jämföra vatten och koldioxid med varandra, som absorberande gaser och på så sätt deras påverkansgrad på vårt klimat som temperaturhöjare.

VATTEN VS KOLDIOXID

Både vatten och koldioxid är existensnödvändiga för växter, djur och mänsklighet, de är naturliga och livsnödvändiga. Båda har en påverkan på växthuseffekten, men hur stor påverkan är, diskuteras flitigt, men det råder ändå stor enighet att vatten i luften (vattenånga) är vår viktigaste växthusgas.

Både vatten och koldioxid fungerar så att de absorberar energi i infraröd strålning (IR STRÅLNING) i vissa våglängder från jorden. Lite förenklat mer molekyler i luften, mer absorbering.  Energi i annat ljus påverkar inte alls.

Forskningen är överens om att den möjlighet att koldioxid ska kunna påverka klimatet är absorbering av IR-strålning och effekter av det. Ingen annan teori har framförts.

Rond 1. Hur mycket i massa/molekyler i luften
Luften som består av ca 1/5 del syre och ca 4/5 kväve, 1 m3 luft väger ca 1300 gram vid marken och ca 260 gram 1 mil upp från marken.

Vatten, 2 O i form av vattenånga är det som det finns mest i luften efter syre och kväve, totalt ca 2,5%. Variationen är stor och mellan 1-4% och vattenångan finns bara i princip i troposfären (upp till ca 1 mil från marken). Stor del av vattenångan är vanliga moln.

I massa på ca 1 m3 luft (totalt ca 1300 gram), marknära atmosfär är det, ca 30 gram vatten.
I PPM (1.000.000 andelar) är det ca 25.000 PPM
I procent, ca 2,5%.

Koldioxid, CO 2 är den 5:e vanligaste gasen i luften (kväve ca 75%, syre ca 20%, vatten ca 2,5%, Aragon ca 1% och koldioxid ca 0,04% variationen är liten. Den finns till helt dominerande del i den delen av atmosfären vi lever i, troposfären.  Koldioxid är i huvudsak naturlig, men det uppskattas att den koldioxid vi har i luften så är 0,004-0,01% från mänsklig koldioxidförbränning.

I massa på ca 1 m3 luft (totalt ca 1300 gram), marknära atmosfär är det, ca 0,5 gram koldioxid.
I PPM (1.000.000 andelar) är det ca 400 PPM
I procent ca 0,04%.

Rond 1. Vatten (50) – koldioxid (0)
Vatten dominerar mycket kraftfullt över koldioxid, hur mycket det finns i luften. Totalt ca 50 ggr mer vatten än koldioxid i luften.

Så ronden vinner vatten kraftigt.

Rond 2. Absorbering av energi från IR-strålning

Både vatten och koldioxid absorberar IR-strålning i vissa frekvenser.  Allt ljus är elektromagnetiska vågor och en del av dem är inom det infraröda bandet. Olika fysiska effekter av absorberandet skapar uppvärmning.

Ca 0,75 – 1.000 mikrometers våglängd kallas för infraröd strålning.

Andra elektromagnetiska våglängder är t.ex. radiovågor, mikrovågor, synligt ljus, ultraviolett ljus, gammastrålning och röntgenstrålning, men det är energin i Infraröda vågor som påverkas.

Mänskliga kroppen består mest av vatten och det känns direkt att kroppen blir varmare när den träffas av infraröda strålar (normalt från solljuset, jämför omvända effekten när moln går förbi solen) men också lampor gjorda för sända sådant ljus, det finns även t.ex. bastu med infraröd teknik.

Vatten, 2 O kan absorbera ca 24% av våglängdsintervallet av IR-strålning, vilket inte innebär att allt inom intervallet absorberas. Ca 76% av IR strålarna berörs inte alls.

Koldioxid, CO 2 kan absorbera ca 8% av våglängdsintervallet av IR-strålning, allt inom intervallet absorberas förstås inte . Ca 92% av IR strålarna berörs inte alls.

I huvudsak täcker vatten samma våglängder för absorbering som koldioxid. Man kan enkelt säga vatten och koldioxid konkurrerar om samma fotoner/energi för absorbering.
Det finns ett område (ca 4,3 mikron) som koldioxid täcker men inte vatten, det är mycket liten andel av IR-strålning som har den frekvensen.

Rond 2. Vatten (3) – koldioxid (1)
Vatten vinner även den här ronden som mottagare av bredare spektrum av våglängder.

Sammanfattning
Klimatet är komplext men en jämförelse mellan gaserna vattenånga och koldioxid, är vatten totalt överlägsen faktor för påverkan av vårt klimat.

Det finns Ca 50 ggr mera vatten än koldioxid i luften och vatten är utöver det effektivare som mottagare av fotoner från IR-strålning.

Koldioxid, CO 2, har minimal knappt mätbar påverkan som kan uppskattas totalt påverka klimatet med 0-0,5 grader, varav mänskligt fossil förbränning och utsläpp av koldioxid rimligtvis maximalt kan påverka 0,1 grader.

               Både vatten och koldioxid behöver vi och mänskligheten gillar dricka båda!

Läs mer här:
Om atmosfären och deras gaser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosfär

Om vattenånga i atmosfären
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenånga

Om IR-strålning och olika frekvenser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infraröd_strålning

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige