Home BRÄNSLE & MILJÖ KOLDIOXIDMATCH DEL 5 – VI HAR REDAN NÅTT ÅR 2045 KLIMATMÅL

KOLDIOXIDMATCH DEL 5 – VI HAR REDAN NÅTT ÅR 2045 KLIMATMÅL

KOLDIOXIDMATCH DEL 5 – VI HAR REDAN NÅTT ÅR 2045 KLIMATMÅL

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2  i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen.

KLIMATMÅLEN ÄR NETTO NOLLUTSLÄPP AV  CO 2  MEN VI HAR REDAN KLARAT DEM

Vi har redan klarat av våra uppsatta mål och det beror på Sverige stora tillgångar på skog. Det här är känt av naturvårdsverk och politiker, så vad gör de? De väljer ta bort Svensk skog, däremot går det teoretiskt bra att kompensera

CO 2  i Sverige, med plantera träd i något annat land.

Det här visar att politiker inte är ett dugg intresserade av miljö och koldioxid, utan det är renodlat en politisk fördelningspolitik och ett sätt vilseleda för behålla beskattning inom koldioxid.

KLIMATMÅLEN
De svenska klimatmålen antagna 2017 bygger på att utsläpp av växthusgaser 2045, NETTO skall vara noll. Växthusgaser i dessa sammanhang är i princip bara CO 2.

2018 beräknas utsläppen varit ca 53 miljoner ton CO 2 . Sverige ligger i jämförelser med andra I-länder mycket lågt per capita.

Grundidén minska från dagens nivåer genom annat beteende, annan teknik och internationella lösningar i andra länder minska deras CO 2-utsläpp.

Sverige ett av världens mest skogsrika länder har man valt bortse från, den naturliga lösningen skogen har att förbruka koldioxid.
Naturvårdsverket uttrycker det så här
Vid beräkning av utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium omfattas inte utsläpp och upptag från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).” På vanlig svenska, vi bortser från svensk skog.

HUR MYCKET KOLDIOXID ANVÄNDER SVENSKA SKOGAR?
Sverige har ca 90 miljarder träd (träd definieras träd när de är över 130 cm). Då räknas bara träd på fastigheter som är taxerad som skogsfastigheter (Träd i städer, tomter, energiskog och på annan mark, är inte medräknade).

I princip allt i träd är CO 2 som är omvandlat och det motsvarande 1 m3 har från luften konsumerat 1,2 ton CO 2. En genomsnittlig villa byggd i trä är t.ex. byggd av då 20-25 ton CO 2.

De flesta är överens om att Svenska skogen förbrukar ca 140 miljoner ton CO 2 per år d.v.s. skyhögt över svenska mänskliga utsläppen.

Skogen både tar och ger CO 2 och Naturvårdsverket anser i sina beräkningar, LULUCF att skogen netto förbrukar 40 miljoner ton CO 2. Trots siffran kommer från naturvårdsverket, så täcker det nästan Sveriges 53 miljoner mänskliga CO2-utsläpp.

Det naturvårdsverket inte tar hänsyn till är att stor del av skogen står kvar och växer, förbrukar CO 2 så svenska skogen förbrukar betydande ytterligare CO 2, någonstans runt 20-50 miljoner ton.

Det här gör rimligt netto är 60-100 miljoner ton/år CO 2 som skogen netto tar hand om. D.v.s. Sverige är idag ett 100% klimatneutralt land.

När man tittar på skogen som CO 2-förbrukare har man några saker att tänka på.

– Ett träd som växer och sedan får stå kvar och ruttna bort, kommer förbruka lika mycket CO2 som det sedan ger ifrån sig. Det här sker i en cykel i genomsnitt på ca 100 år.

– Ett träd som avverkas och virket används för byggnadsmaterial och motsvarande är det bästa, för då dels hålls CO 2 kvar och det planteras nya träd som binder ny CO 2.

– Träd som används för papper och andra ändamål har det lite olika vägar att leverera tillbaka en del CO 2. Papper används t.ex. normalt 5-7 ggr genom återvinning och retursystem.

Ca 70% av Sveriges yta är täckt av skog. Vi har lagar som gör att när ett träd avverkas måste man plantera 2 nya träd. Den här skogsvården (en av världens främsta) har gjort av Svenska skogsbeståndet ökat i princip varje år de sista 100 åren, trots vi har en stor skogsindustri.

Det är också så att vi i Sverige skulle påverka så att CO 2 minskar ytterligare, genom. Att utveckla svensk skogsindustri ytterligare, finns det goda möjligheter till.

Skogen är Sveriges främsta miljöverksamhet. Lyft fram nyttan, göm den inte!

Källor

Bra beskrivning långsiktigt skogen och CO2
https://www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/presentationer/virkesforum-2019/hur-okar-vi-fotosyntesen.-rolf-bjorheden-skogforsk.pdf

Naturvårdsverket och klimatmålen
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/

Naturvårdsverket, CO2 skog och mark LULUCF
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-och-upptag-fran-markanvandning/

Naturvårdsverket och svenska utsläpp
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Utslappen-av-vaxthusgaser-minskar-inte—-/

Skogsforskning
https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2019/det-svenska-skogsbrukets-klimatpaverkan/

 

Övrigt
Det skogsindustrin släpper ut räknas med, det skogen förbrukar räknas inte med. Skogsindustrier är inte speciellt stora, leverantörer av CO2, jämfört med annan industri.

De tre största CO2 leverantörer i Sverige är SSAB, Cementa och Preem. De 3 står ensamma för ca 10-15% av svenska CO2-utsläpp.”

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige