Home BRÄNSLE & MILJÖ KOLDIOXIDMATCH DEL 3 – FYSIKEN BAKOM

KOLDIOXIDMATCH DEL 3 – FYSIKEN BAKOM

KOLDIOXIDMATCH DEL 3 – FYSIKEN BAKOM

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2 i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen.

Artikeln är skriven utifrån korrekta uppgifter, men det är gjort vissa förenklingar för göra den läsbar.

Ljuset är elektromagnetiska strålar, vissa våglängder är ljus och vissa av dem kan ögat uppfatta. De här strålarna innehåller energi och överföringen av energin sker genom fotoner och för det ska ske en energiöverföring måste fotonerna träffa någonting som kan absorbera energin. Fotonerna är viktlösa.

Den huvudsakliga energin på jorden kommer från Solen, som sänder ut dessa elektromagnetiska vågor, det vi i vanligt tal kallar ljus.

En del vågor har våglängder vi kallar för infraröd strålning. Träffas du som människa av infraröd strålning så blir du varm. Du kan ha sådana lampor, då märks det på ett ögonblick skillnaden när de är av/på. Du märker det också om du är ute en solig dag och ett moln kommer förbi, hur det direkt blir kallt, då absorberar molnet strålarna istället för din kropp.

Olika elektromagnetisk strålning kan ändra karaktär, när den träffar saker, ungefär som det blir deformerade vågor vid en strand i havet. Det här gör att det strålas ut från jorden mer Infraröd strålning än det strålas in.

När fotonerna i infraröda strålningen går ut från jordens yta, så finns det i luften i huvudsak en molekyl som absorberar fotoner och det är vanligt vatten, vattenånga (H 2 O). Vatten är vanligaste ämnet i luften efter kväve och syre. Vid absorberingen blir molekylen varmare. Luftens huvudbeståndsdel kväve och syre ”märker” inte fotonen och den passerar som det vore vacuum.

Koldioxid (CO 2 ) absorberar som vatten också infraröd strålning i huvudsak en mindre del och det är 3 frekvensområden (2,8 – 4,3 – 15 mikron) och när energin i fotonerna träffar koldioxidmolekylerna så absorberas energin och de blir varmare, den energin skickas vidare till omgivning. Detta är vad hela debatten om klimatuppvärmning handlar om.

I princip 100% av världens forskare är eniga om fysiken, fotonerna och koldioxids absorbering av viss del av energi av den infraröda strålningen. Det förväxlas dock med hur stor effekt det verkligen har på vårt klimat, där är uppfattningarna väldigt olika. I princip finns i princip 3 olika skolor och uppfattningar  a) ingen – mycket liten påverkan på klimatet b) liten påverkan på klimatet c) stor påverkan på klimatet.

Politiska rapporter anser mer eller mindre alltid c) och forskare/vetenskapsmän domineras av a).  Medias artiklar är ca 99% c).
Däremot kan den som ifrågasätter innehållet i den här artikeln fundera på hur många framträdande forskare/vetenskapsmän som träder fram publikt inom partikelfysisk och säger att CO 2 från mänskligheten förändrar jordens klimat.

Hur mycket kan koldioxiden värma upp klimatet?
För att bilda dig en egen uppfattning, hur mycket människan kan orsaka klimatuppvärmning med koldioxidutsläpp, så finns följande fakta.

1. Det mesta av koldioxiden i luften är nära marken, den så kallade troposfären. Mängden  CO 2  minskar med höjden (lufttrycket) så redan vid 10 km höjd (d.v.s. inom det området mänskligheten normalt vistas) är det bara ca 20% av mängden vid marken.

2. Det är mycket lite CO 2  i luften, 400 PPM, motsvarar vid marken ca 0,5 gram per m3-luft. Andra ämnen i luften vägen ca 1.300 gram (vid marken).

3. CO 2  är det mesta naturligt, hur stor andel som är från människor finns många uppfattningar om men allt från 0,02 – 0,12 gram per m3 är uppfattningarna.

Inne i en vanlig bostad är det ca 2,0 gram/m3 CO 2  i luften, i huvudsak från människors utandning, som jämförelse.

Matematiska mängdberäkningar uppvärmning
Olika ämnen beter sig olika vid uppvärmning, men uppvärmning fungerar ändå ungefär som en blandning. T.ex. har du 0,5 liter 0 gradigt vatten och 0,5 liter 90 gradigt vatten och blandar dem så kommer vattnet bli 45 grader. ( 0,5*0+0,5*90 = 45 ).

Gör vi mängdberäkningar uppvärmning i luften uppvärmning av CO 2 där:

Samtlig CO 2  är 0,5 gram/m3.
Varav CO 2  från människor är 0,12 gram/m3 (maximala mängden som kan antagas vara från människor).
Totala luftvikten 1.300 gram/m3.

Om det skulle antas att mänskligheten höjt klimatet med 0,5 grader, så ska den genomsnittliga värmen från CO 2  i luften vara 1.300/0,12/0,5 = ca 21.500 grader.

Skulle vi anse samtlig CO 2  i luften höjer jordens temperatur 0,5 grader så blir det
1.300/0,5 = 2.600 grader.

Det här är helt orimliga antaganden av CO 2  genomsnittliga temperaturer av fotoner. CO 2  molekylen blir mättad tidigare och kan inte bära och avge den energimängden.

Därför är konstaterandet att CO 2  påverkan på klimatet är försumbar.

___________________________________

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige