Home BRÄNSLE & MILJÖ KOLDIOXIDMATCH DEL 11  – Ser du den röda pricken?

KOLDIOXIDMATCH DEL 11  – Ser du den röda pricken?

KOLDIOXIDMATCH DEL 11  – Ser du den röda pricken?

Den röda pricken motsvarar mänskligt orsakad koldioxid i luften!

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2  i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen. Extra skatt på bensin är 8,36 kr/l (inkl moms) varav koldioxidskatt är 3,24 kr/l (inkl moms), andra drivmedel har liknande förhållande.

På den här bilden finns 4 färgade prickar, 3 gröna (naturliga) och en röd (från människan), de här 4 åskådliggöra koldioxid i luften. D.v.s. 0,04% eller 400 PPM av luften (400/1.000.000 part per miljon). Den mänskliga andelen diskuteras och de som anser människan orsakat mest koldioxid menar att det är 0,01% och de som menar minst, hävdar ca 0,001%. I den här artikeln väljer vi den högsta andelen.

För att skapa en temperaturökning av klimatet, så måste den röda pricken vara så effektiv, att den höjer temperaturen på hela det gråa området.  Är det rimligt?

Fysiken bakom
Infraröd strålning som strålar från jorden, vilket är en liten del av värmestrålning från jorden måste träffa koldioxidmolekyler.

Förutom att strålningen måste träffa så behöver 3 faktorer vara uppfyllda:

1. Rätt frekvens på IR-strålningen, rätt våglängd har ca 8% av IR-strålningen. (2.8 , 4.3 och 15 mikron)
2. Det är konkurrens om IR-strålningen då även vatten absorberar den här strålningen och det finns ca 30-50 ggr mer vatten i luften än koldioxid.
3. Lyckas träffa koldioxidmolekyler ändå, vilket inte är så lätt, eftersom det är mycket få.

När en koldioxidmolekyl väl är träffad så kommer den sedan skicka vidare värmeenergi, till olika håll (t.ex. ut i rymden) och bland annat värma upp luften eller de molekyler den sedan träffar.

Hela denna process gör att koldioxid är så extremt liten faktor runt uppvärmningen av vår luft, att man kan bortse ifrån den. Det går inte få fram en temperaturhöjning ens på 0,1 grader.

Om koldioxiden var effektiv på att värma upp luften
Låt oss säga att författaren nu skulle missförstått fysiken och koldioxid var enorm uppvärmare, säg att varje koldioxidmolekyl fungerade som en liten värmekanon och det här fungerade supereffektivt och deras temperatur var 1000 grader, konstant strålande värmeenergi.

(Nu anser ingen det är så, men för att förstå storlekar)

Då skulle 0,04% 1000 gradiga molekyler värma upp övriga 99,96% av luften ca 0,4 grader.

Den mänskliga delen på 0,1% skulle stå för ca 0,1 grader.

Sammanfattning
Vi bör vara vaksamma på vad mänskligheten gör, men möjligheten att koldioxid påverkar klimatet mätbart och värmer upp jorden är HELT OSANNOLIK.

Källhänvisningar, läs mer (Under den artikeln finns ytterligare källor)

KOLDIOXIDMATCH DEL 10  – Det här värmer upp jorden

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige