bostadspriserna

Danske Banks boprisindikator säger att bostadspriserna i Stockholm fortsätter nedåt men att de har stabiliserats något. Det skriver TT.

Totalt har priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun minskat med 0,5 procent i december. För bostäder i kategorin 30–40 kvadratmeter och 60–80 kvadratmeter ökade priserna däremot något.

Enligt Danske Bank är botten inte nådd – och utsikterna för 2023 spår bli dystra.

”Alla för bostadspriserna negativa faktorer kvarstår såsom oförändrade amorteringskrav, fallande reallöner, skyhöga elpriser, en vacklande arbetsmarknad samt Riksbankens fortsatta räntehöjningar”, säger man.

REDAKTIONEN

Relaterat

Tidigare riksbankschef säger att vi alla behöver bli fattigare

Lånekapaciteten minskar: bostadsprisfall ”kommer sannolikt att bli utbrett”

Stockholms bostadsmarknad – Allt fler av befolkningen stöts bort

Australiens bostadsmarknad riskerar att drabbas av större krasch

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige