EU-valet Bladet

Bladet ställer upp i EU-valet 2024 med vårt parti. Bladet är ett långsiktigt projekt med ambitioner och vilja att samla goda krafter som vill utveckla ekonomin och politiken till att bli något annat än vad det är idag. Vi drivs av en inre längtan efter att ersätta dagens karriärpolitiker som engagerar sig i politiken enbart för att fylla den egna plånboken – snarare än att tjäna den egna befolkningen. Ett samhälle som är byggt på egennytta formar det samhälle som vi nu har – ett samhälle som vi inte längre vill ha, och egennytta är kortsiktigt, kontraproduktivt och helt enkelt idiotiskt. Det går inte att bygga ett samhälle på egennytta eftersom att den egna nyttan alltid utmanas av andra – vilket innebär att man behöver ta till extraordinära metoder för att bibehålla sin position.

Detta är huvudanledningen till att Bladet nu på allvar går in i politiken.

Vi anser vidare att Sverige är en bankdiktatur förklädd som humanitär stormakt, och tittar man historiskt på Sverige som nation – finns det mycket lite i vår historia som är human. Allting talar för det direkt motsatta. Sverige är ett land som har plundrat Ryssland, gett Hitler makt och profiterat på massutrotning av judar. Sverige är navet/kärnan i det som kallas den djupa staten. Svensk historia och det svenska samhället är format på lögner, manipulation, förtryck och desinformation.

För att förstå bättre vad Bladet vill åstadkomma och de frågor vi bedriver – kan man läsa vår framtidsvision för Sverige. Vi ser ett Sverige som är enat – ett Sverige som vägs upp av och leds av patrioter som vill det bästa för vårt land – och för varandra. Vi ser ett Sverige som inte längre arbetar med splittring och polarisering. Vi ser ett Sverige – där människor i djupet av sig själva – förstår att det mest värdefulla en medborgare kan göra för någon annan och för samhället i stort – är att ge av sig själv – att bidra – och att därigenom ta ansvar.

Vad vi vill göra i EU-parlamentet

När Bladet väl finns representerade i EU-parlamentet innebär det att en bomb har briserat – det innebär i princip att nu är det över för EU. EU har ingen framtid – och Bladet vill värna om goda relationer till andra länder inom Europa och upprätthålla handel och utbyte politiskt genom att utbyta politiska idéer med mera. Vår ambition är INTE att bevara EU – och med den politik som Bladet bedriver – är det helt omöjligt – då EU inte vilar på de grundvärden som Bladet gör – och inte heller delar vår framtidsvision för Sverige. EU har inte heller någon framtid – eftersom EU är ett politiskt byråkratiprojekt som handlar om att flytta makten ifrån människor – när Bladet verkar för att upplysa människor – och därigenom flytta makten närmare individer.

EU vilar dessutom på ett gammalt banksystem som succesivt byts ut på planeten. Bladet vill skynda på processen – och det är också nödvändigt för att få vårt land på fötter efter att vi totalt havererat rent själsligt.

Genom att vi nu tar klivet ut i politiken – så innebär det att vi också nu börjar ta ställning mot ett korrupt och förljuget system – för chans att bygga något annat – och börja staka ut vägen för ett nytt samhälle, med nya värderingar, med djupare insikter, tillsammans med en starkare befolkning som är medvetet medveten och mer upplyst.

Sverige och världen står inför en stor förändring, i takt med att allt fler människor på planeten söker utveckling och djupare mening. Allt fler människor vänder sig ifrån rådande system – de vänder sig inåt – med förståelse för att om man vill ha förändring – på riktigt – behöver man först och främst jobba på att förändra sig själv.

Även om vi inte tror på dagens ekonomiska/politiska system och misstror valsystemet – borde det räcka gott med att Bladet nu går ut och tar ställning i vissa – inte helt irrelevanta – frågor – och börjar bjuda in andra att engagera sig i vårt parti. Det kommer innebära att det börjar skaka rejält i grundvalarna för det som vi idag kallar den humanitära stormakten – men som vi imorgon kommer kalla bankdiktaturen Sverige.

Vi ställer också upp i riksdagsvalet 2026.

Mer information kommer.

REDAKTIONEN

Relaterat

Sverige har enorma problem att ge trovärdighet till sin demokrati

Nytt politiskt landskap – nya politiska företrädare och klaner

25% av en befolkning kan förändra ett samhälle i grunden

Vårt undermedvetna styr oss 95% av tiden

Klansamhället är tillbaka – det individualistiska samhället är historia

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige