Home Corona Begränsningar i uttag av läkemedel

Begränsningar i uttag av läkemedel

Begränsningar i uttag av läkemedel

Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.

Efterfrågan på läkemedel har ökat kraftigt den senaste tiden. Det beror delvis på att allt fler patienter med covid-19 behöver behandlas i vården, men också på ökade uttag av en rad olika läkemedel på öppenvårdsapotek.

I kristider som dessa är det ännu viktigare än vanligt att tillgången till läkemedel är jämlik. Om folk hamstrar mediciner finns en risk för att vissa läkemedel inte kommer att räcka åt alla, säger socialminister Lena Hallengren

Från och med idag gäller det alla som berättigats till högkostnadsskydd endast subventioneras om patienten tar ut en förbrukning på högst tre månader.

Men om en patienten betalar själv kan han eller hon ta ut en årsförbrukning av ett recept läkemedel. Många personer har på sista tiden börjat göra på detta vis antagligen på grund av rädslan att stå utan sina livsviktiga mediciner som nu man subventionerar för dom.

Efter en hemställan från Läkemedelsverket begränsar regeringen nu uttaget av läke­medel till den mängd som patienter behöver under en tremånadersperiod, oavsett om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet och detta oavsett om patienten själv vill betala för sitt läkemedlen. Endast vid särskilda skäl kan ett undantag göras.

Begränsningarna i uttag av läkemedel gäller nu både läkemedel till människor och djur.

Förordningen har trätt i kraft den 1 april 2020 och gälla tills vidare. När behovet av förordningsändringen upphör kommer den att upphävas.

Källa: Regeringen
Foto: Wikipedia
Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige