Home Anders Kellman

Author: Anders Kellman (Anders Kellman)

Inlägg
KOLDIOXIDMATCH DEL 6  – VATTEN VÅR VIKTIGASTE VÄXTHUSGAS

KOLDIOXIDMATCH DEL 6  – VATTEN VÅR VIKTIGASTE VÄXTHUSGAS

KOLDIOXID VS VATTEN I ATMOSFÄREN Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2  i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen. VÄXTHUSEFFEKTEN Det är ingen tvekan om att jordens temperatur är höjd med ca 30 grader p.g.a. vi har ett system som håller kvar värmen i luften, sk...

Inlägg
KOLDIOXIDMATCH DEL 5 – VI HAR REDAN NÅTT ÅR 2045 KLIMATMÅL

KOLDIOXIDMATCH DEL 5 – VI HAR REDAN NÅTT ÅR 2045 KLIMATMÅL

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2  i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen. KLIMATMÅLEN ÄR NETTO NOLLUTSLÄPP AV  CO 2  MEN VI HAR REDAN KLARAT DEM Vi har redan klarat av våra uppsatta mål och det beror på Sverige stora tillgångar på skog. Det här är...

Inlägg
KOLDIOXIDMATCH DEL 4 – SKATTERNA ÄR 101 MILJARDER

KOLDIOXIDMATCH DEL 4 – SKATTERNA ÄR 101 MILJARDER

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2 i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen. Vilka skatter tas ut inom miljö och klimat? Hur mycket av pengarna används? Under 2018 belastades Svenskar med 101 miljarder i miljö och klimatskatter, i huvudsak kopplade till fordon och transporter. Skatterna har...

Inlägg
KOLDIOXIDMATCH DEL 3 – FYSIKEN BAKOM

KOLDIOXIDMATCH DEL 3 – FYSIKEN BAKOM

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2 i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen. Artikeln är skriven utifrån korrekta uppgifter, men det är gjort vissa förenklingar för göra den läsbar. Ljuset är elektromagnetiska strålar, vissa våglängder är ljus och vissa av dem kan ögat uppfatta. De här...

Inlägg
KOLDIOXIDMATCH DEL 2 – KATALYSATOR VS FARLIGA UTSLÄPP

KOLDIOXIDMATCH DEL 2 – KATALYSATOR VS FARLIGA UTSLÄPP

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2 i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen. Förbränningsmotorer skapar miljöfarliga avgaser, där är katalysatorn en av vår tids bästa miljöuppfinningar som minskar farliga utsläpp med ca 90%. Den vanligaste katalysatorn – 3-stegskatalysator har följande 3 kemiska steg: Minskning av kväveoxider till kväve och syre:...

Inlägg
KOLDIOXIDMATCH DEL 1 – TERMITER VS MÄNSKLIGHETEN

KOLDIOXIDMATCH DEL 1 – TERMITER VS MÄNSKLIGHETEN

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO2 i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen. I det här inlägget jämförs omfattningen av CO2 från mänskligheten och från termiter. Det finns ca 7 miljarder människor och det finns ca 500 Kilo termiter per människa. Det finns ca 2600...

  • 1
  • 7
  • 8