Home Håkan Halvarsson

Author: Håkan Halvarsson (Håkan Halvarsson)

Inlägg
uppdateras

Investor har ingen lojalitet emot den svenska befolkningen

Vad är det största och mest betydelsefulla problemet samhället står inför idag? Skuldmättnad, Stagflation och Ackumulerad Räntekostnadstillväxt. Frågor som ingen – eller i alla fall mycket få – politiker eller journalist berör. En enskilt privat part utgör skapandet av samhällets allmänna betalningsmedel som är räntebelastad skuld. Nu är det Skuldmättat det enskilt kontrollerade finansiella systemet...

Inlägg
uppdateras

De fyra svenska grundlagarna: “All offentlig makt i Sverige utgår från folket”

De fyra Svenska grundlagarna med Regeringsformen , där det står att läsa att All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati då Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska...

Inlägg
uppdateras

Ordet “Empati” saknar relevans för det svenska språket

Ordet empati har ingen bäring på verkligheten eftersom att ordet empati betyder att ha förmågan att uppleva (Känna) och förstå andra kännande individers känslor. Om inte känslan är individuellt enskild för varje människa tillika varje individ av jordens alla 7,7 miljarder människor, innebär det att det är helt omöjligt att känna varandras känslor. Rörigt inombords...