Home Artikel KOLDIOXIDMATCH DEL 9  – Fönsterputsarens leasade Caddy, kostar 292.000 kr per år – det mesta är skatt

KOLDIOXIDMATCH DEL 9  – Fönsterputsarens leasade Caddy, kostar 292.000 kr per år – det mesta är skatt

KOLDIOXIDMATCH DEL 9  – Fönsterputsarens leasade Caddy, kostar 292.000 kr per år – det mesta är skatt

MIN VÄN FÖNSTERPUTSAREN KNÄCKS AV BILSKATTERNA

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2  i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen.

Min vän fönsterputsaren undrar om hans del för klimatet verkligen kan vara rätt, han är nära på ge upp? Många på landsbygden har svårt med fordonskostnaderna – så vi tittar på Stockholm nu!

 

SÅ HÄR LIGGER DET TILL

Min vän han bor i en förortskommun till Stockholm, men nästan alla hans jobb är inne i Stockholm. Han är duktig på att putsa fönster och alla hans medel är av bästa miljöklass. Han måste ha bil i sitt arbete, för han har fönsterputsmedel, stegar, säkerhetsselar, hinkar, skaft och lite olika hjälpmedel för putsning.

2018 köpte han en bättre begagnad liten skåpbil, en VW Caddy diesel av årsmodell 2017 och miljöklassad enligt EUR6. Totalt kostade bilen 290.000 kronor i inköp, men han valde ett leasingavtal och betalning 4.100 kr per månad (+ moms).

Han använder bilen bara för jobb, han har inget speciellt kontor utan åker till/från arbetena hemifrån.

Leasingen 4.100 kr per månad + moms, blir 5.125 kr/månad, eller 61.500 kr/år
(skatten är 12.300 kr/år)

Förmånsskatt. Trots att bilen används bara för företaget, så ser man det ändå att den används till och från kunder och det är förmånsvärde på 42.697 kr per år (3558 kr/månad). Det leder till skatt för varje år på 32.021 kr.

(Det blir skatt i sociala avgifter för företaget på 14.943 kr/år och privat inkomstskatt (utan få inkomst) på 17.078 kr/år. Tillsammans 32.021kr.)

Försäkring. Kostar 761 kr/månad, eller 9.132 kr/år.

Fordonskatt. 2.772 kr per år.

Trängselskatt. Jobbet innebär att fönsterputsaren åker in/ut runt Stockholm många gånger per dag, men kostnaden är maximerad till 135 kr/dag. För honom budgeteras att månadskostnaden för 2020 blir 3.000 kr/månad, eller 30.000 kr/år.
(Skatt 30.000 kr/år)

Parkeringsavgifter. Det är svårt hitta platser och dyrt att parkera i Stockholm och det är 10 gånger fler parkeringsvakter än poliser, så det går inte fuska med hur man parkerar och betalning. Många ställen kan kosta t.ex. 20 kr/10 minuter. Budgeteringen blir 8.000 kr per månad, eller 96.000 kr/år.
Då hoppas fönsterputsaren att det inte under året ska parkeras fel någon gång. Det finns möjlöighet köpa parkeringstillstånd från Stockholm stad, men visat sig mer eller mindre omöjligt för små enmansföretag.

(Uppskattning är att 60% av kostnaden för parkering är till Stockholm stad, så det räknas som skatt. Moms utgår på parkeringsavgifter. Statlig moms 19.200 kr och offentliga parkeringskostnader 46.080 kr, tillsammans 65.280 kr)

Diesel. Det körs ca 3000 mil per år och det är budgeterat 4000 kr/månad, eller 48.000 kr per år.
(Skatter beräknas uppgå till ca 65% av den kostnaden 28.800 kr)

Parkering intill bostaden. En parkeringsplats har hyrt av det kommunala parkeringsbolaget när bostaden för 500 kr per månad eller 6.000 kr/år.
(Statlig moms 1.200 kr)

Service & Underhåll. Det gäller hålla tummarna inget händer med bilen, tvätta bilen och sånt gör fönsterputsaren själv. Budgeten är 600 kr/månad, eller totalt 7.200 kr per år.
(Statlig moms 1.440 kr)

Summa kostnader per år 292.625 kr, eller 24.385 kr per månad.

Av de kostnaderna är 173.813 kr Skatter (eller kommunala kostnader).

(Statliga skatterna är 100.855 och kommunala skatter och avgifter är 72.958 kr)

______________________________________________________________________________

De här kostnader som belastar en småföretagare och yrkesutövande fönsterputsare som dessutom jobbar miljövänligt är inte rimligt. Politiker från vänster till höger – tänk om, gör allt rimligt.
_____________________________________________________________________________

 

Vill du veta mera om siffrorna bakom och källhänvisningar, läs nedan

KÄLLOR TILL KOSTNADERNA

Leasingkostnad
Leasing av bil för 300.000 är 240.000 kr + moms. I den här situationen är leasingavtalet på 5 år (60 månader) och en ränta på 4,35%. Restvärdet är 10% (24.000). Det är ingen första engångsbetalning, så det utgiften är 0 kronor.

Varje månadskostnad blir 4.100 kronor + moms

Efter 5 år, ska bilen lösas ut för 24.000, eller 30.000 inkl moms.

Vill du räkna på andra avtal, finns en bra kalkyl här
http://www.nyttofordon.se/page/29/berakna-leasingkostnad.aspx

Förmånsskatt
Grundprincipen när man har tillgång till bil, att det skattemässigt också ses som en privat förmån. Det finns undantag för att slippa förmånen och måste då bevisas av den skattskyldig. Åka från bostaden till arbetsplatsen, ses som en arbetsresa och är privat. Det normala för slippa bilförmån är att ha verksamheten på en annan adress än bostaden och visa att bilen normalt står där.

Undantag är att du får privat använda bilen högst ca 10 tillfällen per år.

Vill du läsa mer, kan du läsa här
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.4/321423.html

Vilket belopp bilförmånen ger viss bil, så finns en utmärkt beräkning här: Bilförmånen styrs av bilmodellen och har ingenting att göra med bilkostnaden i sig, eller olika former av finansiering. Grunden är vad inköpspris för bil är.
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/bilformansberakning.4.18e1b10334ebe8bc80003976.html

Bilförmånen blir som en ”fiktiv” inkomst och det blir 3 olika kostnader. I artikeln har bara 1 och 2 räknats.

Bilförmån 42.697 kr.

1. Bolagets sociala kostnader. Det är räknat 35% på 42.697 kr och blir 14.943 kr.
2. Fönsterputsaren får också motsvarande inkomst privat och får privat inkomstskatt. I det här fallet är det räknat med marginalskatt på 40%, vilket blir 17.078 kr.
3. (Fönsterputsaren behöver också få en extra lön från företaget för att kunna betala 17.078 kr, vilket med 40% marginalskatt är 28.463 kr och med sociala avgifter blir en kostnad för företaget på ytterligare 38.425 kr, vilket inte ingår i 292.000 kr)

Försäkring
Försäkringskostnaden blir hög på servicebilar och Stockholmsregionen.

Fordonsskatt
Fordonskatt beräknas efter koldioxidutsläpp. För bilar inregistrerade första gången efter 2020 är det andra beräkningsregler som normalt leder till betydligt högre skatt.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsskatt/fordonsskatt-utifran-ett-beraknat-koldioxidutslapp–skalig-grund/

 

Trängselskatt
Trängselskatt varierar mellan 11-45 kr och debiteras varje gång en kontroll passeras. Maximala beloppet är 135 kr/dag och fordon (under lågsäsong 105 kr/dag).  Den högsta möjliga debioteringen under en månad är 4.185 kronor.

Läs mer här:
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trangselskatt/Trangselskatt-i-stockholm/forandringar-av-trangselskatten-i-stockholm-fran-och-med-den-1-januari-2020/

Parkeringskostnader
Parkeringsmöjligheter i Stockholm minskas och kostnaden ökar ständigt. Det tar många gånger omfattande tid att hitta parkeringsplats.

Kostnaderna är mycket dyra och månadskostnader för de som jobbar i innerstan blir extremt höga. Det blir extra dyrt om man måste stå på olika ställen under dagen.

Exempelvis Parkaden, kostar 20 kr/10 minuter, eller 495 kr per dag. http://www.parkaden.se/sv/parkaden/prisinformation/

I de kommunala garagen inne i stan, så brukar kostnaden vara 90 kr/h, eller max 395 kr per dag.
https://www.stockholmparkering.se/Pages/Besoksparkeringar.aspx

Faktum är att Stockholm betraktas som 3:e dyraste staden i världen att parkera.
https://www.expressen.se/motor/dyrast-att-parkera-i-hela-varlden–lista/

Diesel
I genomsnitt blir förbrukning i stadsmiljö Stockholmstrafik ca 1 liter per mil. 3.000 liter och 16 kr per liter blir 48.000 kronor.

Av denna kostnad är ca 65% skatter.

Parkering intill bostaden
Gratisparkering är sällsynt i Stockholm, så skall du ha fri parkering på nätterna får du räkna med du får betala. 500 kr/månad är billigt.

Service & Underhåll
7.200 kr/år för bil som går 3.000 mil är lågt. I det här ska spolarvätska, däckkostnad, tvätt, service reparationer ingå.

Moms
Företaget betalar också moms, men har en särskild momsredovisning. Leasingkostnader räknas normalt bara 50% av momsen.

För små företag sker en momsredovisning per år (finns år, kvartal och månad). Då räknas det ut hur mycket moms företaget fått inbetalt och hur mycket moms som är utbetalt, nettoskillnaden betalas in till staten.
Även kunder som inte betalt än, måste företaget betala in moms till staten för.

När fönsterputsare säljer sina tjänster så måste han lägga på momsen. Exempelvis 500 kr/h blir med moms 625 kr/h.

Så momskostnaden debiteras vidare på kund. Är kunderna privatpersoner, skolor och verksamheter som inte är momspliktiga så blir det den summan staten får in. Är det momspliktig verksamhet så får de dra av den momsen på samma sätt och debitera vidare på kunder.

Företagets kostnader och utgifter
Alla företags kostnader (med få undantag) ingår i företagets resultaträkning. Det som blir kvar kan användas för lönekostnader eller blir företagets vinst.

Har ett företag höga kostnader så måste de debiteras ut på kunder på ett eller annat sätt. Vanligt inom servicetjänster är det ingår en framkörningsavgift, eller att man tur ut motsvarande högre timpris. Olika debiteringsmodeller är fritt att avtala om.

Höga kostnader för servicetjänster, blir samma sak som svårigheter få uppdrag. Större och långsiktiga uppdrag handlas ofta upp med offertförfarande under stor konkurrens.

Budgetexempel
Om fönsterputsaren lyckas sälja i genomsnitt 6 timmar fönsterputsning per dag, 500 kr/h inklusive servicebil, men exklusive rengöringsmaterial, har 2 timmar per dag i resekostnader. Jobba 11 månader per år och 22 dagar per månad. Kommer hans inkomster vara 726.000 kr/år (ex moms). Efter kostnader för bil (ex moms) blir det ca 467.000 kr över. Ta ut det i lön motsvarar ca 325.000 i lön, eller 27.083 kr/månad. Efter skatt ca…20.000 kr/månad.
Staten (Olika offentliga skatter/avgifter) får ca 33.000 kr/månad + moms ca 10.000 kr/månad (netto momsbelopp ca 500.000 kr), eller 43.000 kr/månad.

Vill någon veta vad det kostar anlita en fönsterputsare, kan använda google.

 

Bilden
Bilden i artikeln är inte just Fönsterputsarens bil, bara en liknade VW Caddy.

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige