apples

Tim Cook – Apples vd – uttalade sig i samband med ett investerarmöte på torsdagen om hur företaget ser på generativ AI. Tim Cook hyllade potentialen i AI, samtidigt som han konstaterade att det finns en del saker som ”måste lösas och som diskuteras på flera ställen”. Cook poängterade Apples enorma potential med AI och att företaget kommer att fortsätta investera i den typen av teknologi.

Företaget har fått en del kritik från både användare och en del anställda kring att Apple hamnat på efterkälken när det handlar om AI. Det har kommit uppgifter nyligen som gör gällande att det råder kaos i teamen som jobbar med AI på Apple.

Cook kom dock inte med några närmare uppgifter om företagets AI-planer, eller vilka produkter teknologin kommer att användas med. Inte heller preciserade han vilka bitar med teknologin som han menar behöver ses över.

REDAKTIONEN

Relaterat

Apple tar språköversättning till nya höjder

Microsoft har inlett samarbete med AMD kring AI-chipp

Fabrik byggs i Timrå av kinesiskt bolag – skapar 1 900 jobb

Det finns en risk med artificiell intelligens

AI och ”auktoritära regimer” pressar medievärlden

Gudfadern till AI ger en olycksbådande varning

Enligt Amnesty övervakar Israel palestinier med AI

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige