Home EKONOMI Affärer APP Spar – Sparbolag osäkert om privatpersonerna får tillbaka pengarna

APP Spar – Sparbolag osäkert om privatpersonerna får tillbaka pengarna

APP Spar – Sparbolag osäkert om privatpersonerna får tillbaka pengarna

APP spar ett bolag ingående i Växjöföretagaren Anders Ömans företagsgrupp, har fått krav att upphöra med verksamheten och de säger att privatpersonerna som satt in pengar, numera ska få tillbaka sina sparade pengar innan året är slut.

I gruppen av företag ingår Gärahovs Bygg, APP Fastigheter, fastighetsservice, bilhandel och huvudägare i Växjö Lakers-Ishockeylag, totalt rör det sig om ett snårigt nätverk av företag och internaffärer, totalt fler än 50 olika företag, med ägande i varandra kors och tvärs. Expansionen har skett snabbt genom kraftig upplåning från banker och pensionsstiftelser. Utöver det har en del upplåning varit genom nämnda sparbolaget APP Spar, som erbjuder 4,5% ränta, och fungerar som en stort blancolån, till företagsgruppen, utan ställd säkerhet. Inlåningen har sagt användas till finansiering av gruppens fastigheter. Tidigare har advokat Jan Pyrell varit ordförande, men lämnade styrelsen under våren 2021.
Bladet pratade med en sparare, som uppfattat det som banksparande och det inte fanns någon risk och är chockad när han förstår att den statliga insättningsgarantin inte gäller.

Under våren så såldes samtliga fastigheter av, utom en av dem. De flesta till Emilshus och en till Norrländska NP3-gruppen. Trots fastigheterna är sålda har inte fastighetslånen från APP Spar betalats tillbaka till spararna. Enligt vad vi erfar, är försäljningen framtvingad av kreditgivare. Även andra rörelsefastigheter såsom bilfirmornas är sålda, vilket gör att deras redan pressade lönsamhet blir tyngd av dyr hyra, jämfört med tidigare direktägande. Det Bladets kontakter påvisar, är att gruppen har stora kapitalbehov som just nu är ofinansierade.  NP3-gruppens förvärv avser en fastighet i Örnsköldsvik där APP Equipe, för några år sedan gjorde en omtalad take-over, i egenskap av tillfällig kreditgivare, nu är det pay-back och de tvingas lämna ifrån sig fastigheten.

När Bladets kontakt kontaktade APP-spar så säger de att fastighetsförsäljningar är fantastisk affär och innebär 500 mkr i vinst, men de kommer ändå inte betala tillbaka spararnas pengar utan det kan dröja till årsskiftet innan alla sparare får tillbaka sina pengar och enligt APP-spar är kunderna mycket nöjda. Samma kontakt konstaterar att Emilshus, så har APP-åtagande att färdigställa totalt 42.000 m2 fastigheter, bl.a. 13.000 m2 Bauhaus-byggnad i Växjö. När man räknar på deras åtaganden så blir det de kallar för vinst, en kraftig förlust, för de uppgifter vi fått är byggkostnaden uppgår till 700-800 mkr, varav bara nybyggnation till Bauhaus i Växjö kommer kosta ca 250 mkr  – vilket är oklart om gruppen kan finansiera.

Affärerna ser ut ungefär så här:
1.200 mkr sålt till Emilshus och
250 mkr sålt till NP3
300 mkr ICON kvarvarande fastighet (stora vakanser och outhyrda lokaler och osålda bostadsrätter)
Byggåtaganden 700-800 mkr (42.000 m2, varav 13.000 Bauhausbyggnad)

Eftersom bokförda värdet är ca 1.250 mkr, kommer fastighetsaffärerna innebära ca 200-300 mkr i förlust, vilket i praktiken utraderar gruppens egna kapital.

Finansinspektionen har samtidigt ålagt APP-spar att upphöra med verksamheten under 2021, men APP-spar verkar istället försöka på olika sätt öka sin upplåning, dels rikta sig till småföretag, dels samarbeta med kapitalförvaltare att de ska försöka förmå sina kunder låna ut minst 250.000 kr, till 4,5% ränta, det märkliga är förstås att fastigheterna som de lånar till är sålda.

 

Länkar och källor

Affär med åtagande, till Emilshus
https://emilshus.com/nyheter-och-press/emilshus-forvarvar-stort-fastighetsbestand-i-vaxjo/

Artikel i fastighetsvärlden
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/emilshus-koper-for-hela-12-miljarder-fran-app/

Bauhaus
https://www.vxonews.se/nyheter/nu-startar-bauhaus-jattebygge-i-vaxjo-ff58795c/

APP spar
https://appspar.se

Gärahovs Bygg AB är profilerat bolag på använda billig arbetskraft från öst-länder. Från 1 januari 2021 är
det slut med det, för längre tidsperiod än 15 dagar i streck eller 45 dagar per år/anställd. Mer tid, svenska löner
och svenska skatteregler. Läs om det hos advokatfirman Setterwalls.
https://setterwalls.se/aktuellt/artikel/ekonomiskt-arbetsgivarbegrepp-hur-paverkas-arbetstagare-och-arbetsgivare-av-den-nya

Econello upphör med APP Spar
https://www.econello.com/sv/companies/kronspar/

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige