Andreas

Bladet verkar i ett system som vi intellektuellt, själsligt och moraliskt insett att vi är tvingade att överge, och att det istället behövs en långvarig reformation – det vill säga en långsiktig förändring av geopolitiken, och geopolitiken grundar sig på den agenda som ska genomsyra samhället som vi alla förhåller oss till och som vi alla förstår oss på. Det systemet vi har idag är istället inte menat för alla – utan några få. Det innebär att man korrumperar på alla nivåer och på alla sätt för att stänga människor utanför och hålla dom ovetandes/oförstående.

Man ger systematiskt människor tillräckligt med information, eller rent av felaktig information, för att människor ska tro illusionen av att man har någonting att säga till om i ett genomkorrupt system. Till exempel lögnen/illusionen av att Sverige är en humanitär stormakt – när Sverige i själva verket är ett mycket kontrollerat och styrt land – där man styr på detaljnivå. Man vet precis vad man gör, och därav är det inte särskilt förvånande att just lilla Sverige utgör kärnan i den djupa staten.

Dagens system vill inte verka och verkar inte för en upplyst och medveten befolkning. Dagens system verkar för det direkt motsatta. Men – det finns en allians som tillsammans motverkar den djupa staten och allehanda globalister. Denna allians har motverkat den djupa staten under lång tid, och det pågår ett tredje världskrig just nu – som en försvinnande liten del av den svenska befolkningen förstår, då en övervägande majoritet av befolkningen fortfarande tror på systemet och sätter sin tilltro till sin rösträtt, att genom att lägga en papperslapp i en trälåda ska förändra politiken i grunden som innebär att vi får en långsiktig samhällsförändring. Så fungerar inte livet – och så fungerar INTE politik.

Politik handlar om långsiktig planering – och det kortsiktiga perspektivet som befolkningen har lurats till att ha – det kan man helt enkelt förkasta.

Bladet bekänner vare sig till höger, mitten, vänster, till någon ideologi, tomtar eller troll. Vi har inte heller någon religiös tillhörighet. Det enda som vi värnar om, och det enda som vi vill – är att få en mer upplyst och medveten befolkning, och Bladet är ett långsiktigt projekt. Vi ser på sikt att vi har en egen redaktion som aktivt jobbar med granskande journalistik, för att främja det allmänna medvetandet hos befolkningen. Bladet är den enda tidningen i Sverige som har denna inriktning – som inte värnar om rådande politiska och ekonomiska system – utan som verkar för att reformera de båda, och det är endast möjligt genom att upplysa människor om systemens sanna natur: på vilka grunder man har skapat systemen – vem som främst tjänar på dom – och på vilket sätt som systemen är korrupta – men givetvis också för att ge svar på det förkastliga med systemen, så att människor blir inspirerade av själslig resning och personlig utveckling. Eftersom individerna som verkar i samhället utgör samhället – och ett samhälle kan därför endast utvecklas om individerna som verkar i samhället utvecklas.

Bladet bedrivs utifrån stark energi av en stark vilja av att vilja förändra – och det långsiktigt. Jag kommer inom kort att öppna upp mig inför våra läsare och beskriva min resa att vilja söka information och förstå samhällsutvecklingen, då jag aldrig känt mig trygg eller bekväm med dagens system, och de känslorna kom redan i tidig ålder i skolan, men det är först i vuxen ålder som jag kan sätta ord på och förklara hur saker egentligen förhåller sig. Jag inser också sveket från samhället, och många förlorade år av att vara i omedvetande, med en stark känsla av att inte passa in i systemet, och en stark ovilja att vilja anpassa mig till detsamma – då systemet aldrig riktigt har tilltalat mig.

Min resa är så klart inte mer unik än någon annan – men den kan ge svar till andra och ge stöttning åt andra – för stundtals kommer det vara ensamt att vandra en ny utstakad väg för sig själv, även om det är stärkande samtidigt. Det bygger karaktär av att ifrågasätta sina grundläggande värderingar, tidigare information som man betraktat som fakta liksom synen på sina medmänniskor. Men det kan vara betryggande att veta att man inte är ensam – och det gör också Bladet till ett gemensamt projekt – då Bladet aldrig någonsin kan få bäring på det sätt som vi önskar – om det inte är för våra läsare som gillar det vi gör och det vi publicerar. För att få till en långsiktig samhällsförändring krävs en gemensam ansträngning, där man lyfter varandra, tar hand om varandra och stärker varandra i gemenskap – som att sprida och dela information tillsammans. Bladet är en samlingsplats för likasinnade individer som söker information – i sitt sökande att förstå sig själva, sitt ursprung och sina medmänniskor.

Bladet är därför att betrakta som en nyhetsbyrå – som existerar med sitt främsta syfte av att sprida information för att få till den samhällsförändring som allt fler efterfrågar och nu suktar efter – väl införstådda med att rådande samhällssystem är ett förrädiskt sådant som inte längre är hållbart.

 

ANDREAS SWEDBERG
Chefredaktör och ansvarig utgivare på Bladet

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige