Hem Artikel Andreas Swedberg förvärvar BLADET.se

Andreas Swedberg förvärvar BLADET.se

Swedberg
Det är nu klart att Andreas Swedberg förvärvar BLADET.se och därmed blir ny ägare av tidningen.
I ett Facebook-inlägg skriver Swedberg att han vill att ”BLADET ska främja individuell utveckling till följd av upplysning – att våra läsare får ta del av information som innebär att de bättre förstår geopolitiken – det som har lagt grunden till det gamla politiska och ekonomiska systemet – för att bättre förstå de nya system som har börjat implementeras.
Världen förändras – och den förändras därför att 20% av folket vill att den ska förändras – och det kommer innebära att den stora massan kommer följa efter.
BLADET främjar alltså samhällsutveckling till följd av individuell utveckling – eftersom ett samhälle kan bara utvecklas när individerna utvecklas. Vi kommer gå från materiell livsåskådning till emotionell livsåskådning – och den förändringen sker nu globalt.
BLADET är tidningen för dig som inte bara vill förstå samhällsutvecklingen – utan som också vill främja din egen utveckling. Tillsammans gör vi detta möjligt – genom att vi alla kan bidra och stötta samt hjälpa varann i det som komma skall.
En ny värld breder ut sig – ett samhälle som kommer vara mycket olik det vi idag har – ett samhälle som inte bygger på egennytta och att främst se till sig själv – ett samhälle som inte bygger på Stockholmsbyråkrati och ett förrädiskt banksystem.
BLADET.se är också av denna anledning helt politiskt obunden – vilket också är naturligt eftersom samtliga svenska politiska partier – vill bevara dagens politiska och ekonomiska system. BLADET.se verkar för något annat – då vi vill se ett annat samhälle – ett samhälle som enar, stärker och håller ihop – ett samhälle som består av stärkta fria individer – där man i varann inte ser fiender – utan vänner.
Jag ser ett självständigt Sverige som byggs av patrioter – stärkta av varann – för varann – och i gemenskap av varandra.
Andreas Swedberg är utbildad ekonom och har jobbat som förläggare på Realia Förlag som bland annat gett ut titlar som ”Haveriet – den humanitära stormaktens fall”, ”Sveriges roll i det nya Europa: 17 skäl till Svexit” och ”#Trumpgate”. Han är erfaren tidningsman då han tillsammans med den tidigare och nu framlidne chefredaktören Rolf K Nilsson bedrev tidningen Realia-Posten.  
Redaktionen

Leave a Reply