Home Artikel Amerikanska valet är nu en militär angelägenhet

Amerikanska valet är nu en militär angelägenhet

Amerikanska valet är nu en militär angelägenhet

Generalerna Thomas McInerney och Michael Flynn om en omfattande kupp mot USA’s förenta stater – långt ifrån en historia om ett normalt maktövertagande efter ett normalt val.

På lördagen, 28 nov, fick vi i TV-kanalen World View Weekend’s nyhetssändning en utförlig redogörelse för vad som har pågått och pågår bakom fasaderna i det amerikanska valet 2020.
Vad generalerna McInerney och Flynn har att berätta är inte en historia om ett normalt maktövertagande efter ett normalt val.

3-stjärniga generalen Thomas McInerney, militär analytiker, och generallöjtnant Michael Flynn, befäl i Defence Intelligence Agency, ger i en en timme lång nyhetssändning en djupgående berättelse om en omfattande attack mot USA’s konstitution och statsskick.

I de båda generalernas berättelse framträder något som bäst kan beskrivas som en coup d’etat, en statskupp med rötter i Kina, Iran och Ryssland. I samarbete med amerikanska federala organisationer som CIA, FBI och även Department of Justice har amerikanska politiker och administrativa tjänstemän i samarbete med utländska intressen lyckats kapa det amerikanska valet.

Generalerna gör tydligt att valbedrägeriet och mediabolagens unisona censurkampanj och förvanskning av narrativet är en samordnad attack mot  det demokratiska valet i både enskilda stater och den sittande regeringens möjligheter att bli omvalda för en andra period i Vita Huset.

Landsförräderi – en militär angelägenhet

I och med den samordnade infiltrationen av utländska makter och inhemska myndigheter och media är valbedrägeriet också officiellt att betrakta som ett militärt ärende. McInerney förklarar att president Donald Trump har svurit ed på att som president och översta befälhavare skydda USA mot hot från ”all enemies, foreign and domestic”, och kommer därför inte att lämna Vita Huset på grund av en formell deadline, så länge domstolar och militär har ouppklarad information om valfusk och infiltration.

Vi får vidare veta att chefen för National Counterterrorism Center, Chris Miller, är nyinsatt som Secretary of Defence sedan den förre SoD Mark Esper fått sparken nyligen. McInerney berättar att alla Special Operations Force’s nu står under direkt befäl av Secretary of Defence Chris Miller.

Han berättar vidare att Sidney Powell, som har varit en framträdande röst i de mediakanaler som har bevakat utredningen om valbedrägerierna, har militära befogenheter som åklagare och därför är fullt insatt i den information som militär underrättelsetjänst har om saken och de inblandade.
Detta understryker allvaret i den information som Sidney Powell har levererat i sina offentliga uttalanden om utredningen och valbedrägeriet. Landsförräderi är inte en civil sak, det är en militär angelägenhet.

(Sidney Powell är sedan tidigare känd bl.a från sin tid som National Security Adviser och för att ha företrätt Michael Flynn i åtalet mot honom, som han senare friades ifrån. Hon är också författare till boken “Licensed to Lie” där hon avslöjar korruptionen inom Department of Justice.)

Kraken – en militär underrättelsetjänst

I en nyhetsintervju hos Fox’s Maria Bartiromo tidigare i november angående Sidney Powells arbete med att samla bevis för sina åtal, sa Powell “-I will release the Kraken”. Detta var något som snabbt blev ett begrepp hos många som följer historien i de olika mindre mediakanaler som övervakar händelserna.
General McInerney ger oss en förklaring på programvärdens fråga om Powells “Kraken”: Kraken är smeknamnet för den cyberunderrättelse-bataljon som har avslöjat konspirationen och som har samlat de bevis av elektronisk kommunikation som Sidney Powell har till sitt förfogande för de åtal som nu är på gång.

National Emergency – US Air Force fyller luften över USA

En expert på militär flygverksamhet, som går under namnet Monkeywerx, kunde i sin mediakanal onsdagen 18 november visa att den militära flygaktiviteten över USA var fem gånger högre än normalt (över 1200 plan jämfört med normalt, ca 250), med bla. signalspaningsplan, upptankningsplan, transportplan, helikoptrar e.t.c. Denna upptrappade verksamhet har fortgått sedan dess, om än i något mindre skala. USA står sedan en tid tillbaka under “National Emergency” med bakgrund av två ‘Executive Orders’ som utfärdades 2017 och 2018 angående eventuell framtida korruption och manipulation av val och offentlig mediainformation.

Det är uppenbart att det amerikanska valet och de uttalade påståendena om valbedrägeri är en betydligt allvarligare historia än de flesta medier väljer att berätta.
Bara detta faktum borde sätta stora frågetecken över vardagsmediernas gloria som oberoende och fri press.

Endast genom att lyfta fram sann och fullständig information i våra medier kan vi bevara och stärka verklig demokrati.
Hör de båda generalernas berättelser som innehåller långt mer information än vad som har återgetts här, bl.a Michael Flynn’s egen berättelse om åtalet mot honom.

Länk till intervjun hos World View Weekend (WVW-TV):
https://www.worldviewweekend.com/tv/video/wvw-tv-exclusive-lt-general-michael-flynns-first-interview-president-trumps-pardon

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige