Home EKONOMI Börsen Allt elektroniskt strålar – lätt avlyssna dig

Allt elektroniskt strålar – lätt avlyssna dig

Allt elektroniskt strålar – lätt avlyssna dig

Allting du har ger ifrån sig elektromagnetisk strålning. Bildskärm, mobil, tangentbord, TV, wifi, kablar, praktiskt taget allting du använder – Det är inte alls svårt att avlyssna dig! Facktermen är röjande strålning ofta förkortad RÖS.

Tekniska utrustning att t.ex. avlyssna dig med en riktad antenn och förstärkare mot ditt fönster, för se allt du skriver, inklusive lösenord och se allt på din skärm är enkelt. Det är baskomponenter som går att köpa för några få tusen kronor och byggs enkelt av den tekniskt kunniga. Så har du viktig/värdefull information, som i någon annan händer kan missbrukas – tänk på det.  För de flesta är det här inte ett stort problem, de har varken värdefull information eller intressant för någon att avlyssna. Det kan vara inom utveckling, företagshemligheter, känslig information om andra människor, affärshemligheter.

Det sägs finnas personer som livnär sig på att avlyssna börsföretag. Du kan lätt förstås värdet av få information före marknaden. Ibland anklagas information vara släppt av insider, vilket är ett brott, men det kan naturligtvis kommit någon till del genom avlyssning. Det är visserligen också ett brott att utnyttja insiderinformation, oavsett om du är insider eller ej, men bevisläget blir synnerligen svårt.

Att installera avlyssningsutrustning hos någon, är olagligt. Att däremot avlyssna signaler i luften, är tillåtet, även med riktade antenner. Olovlig avlyssning, spela in, definieras som brott med upp till två års fängelse i brottsbalken (BRB 9a§ 4 kap). Så vad som är tillåtet och inte tillåtet är inte en knivskarp gräns. Det finns inte heller något bra sätt upptäcka avlyssnare, mer är fysiskt upptäcka, eftersom de är mottagare, ger de inte ifrån sig sändarsignaler.

I den militära världen finns t.ex. specialbyggda datorer och specialbyggda tangentbord, för så låg röjande strålning som möjligt, men i världen utanför finns också många sätt man kan hantera skyddsvärd information.

Metoder att minska risken bli avlyssnad (RÖS), om du är i känslig situation (eller paranoid):
– Vid viktiga möten, stäng av mobiler m.m. är det särskilt hög säkerhet, ha inte ens mobiler och annan elektronisk utrustning nära.
– Undvik fönster.
– Var medveten om tunna gipsväggar släpper igenom signaler.
– Skapa brus, med annan teknisk utrustning.
– Bygg en arbetslåda, helt enkelt småväggar runt din arbetsplats. Helst ska det kläs med bly, men det kan vara komplext, så några lager folie kommer ändå dämpa strålningen säkert med 90%. Har du höga säkerhetskrav så du bygger en Faradays bur (se länk nedan).
– Skärma av fönster, folie är det vanligaste och fungerar ganska bra, men använda flera lager.
– Stäng av, när det inte behöver vara påslaget.
– Många uppfattar kryptering är tillräckligt säkert, vilket det ofta är runt förvaring eller transport av information. MEN det ger en falsk säkerhet, för läsa, se och skriva är i klartext, det går inte kryptera, om du inte skulle ha väldigt märkliga ögon.

Det finns förstås andra risker, t.ex. via Internet, men det blir en annan artikel.

__________________________________________

 

Information om Faradays bur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Faradays_bur

T.ex. studentuppsats, bygga avlyssning RÖS, av bildskärm.
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A934563&dswid=1023

Vill du köpa RÖS-säkra datorer, så kan du vända till Fibersystem i Bromma. Oklart
om de säljer till civila marknaden.
https://www.fibersystem.com

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige