Home SAMHÄLLE Forskning & Vetenskap ALLMÄN FARA – Folkhälsoarbetare påstår immunitet mot corona

ALLMÄN FARA – Folkhälsoarbetare påstår immunitet mot corona

ALLMÄN FARA – Folkhälsoarbetare påstår immunitet mot corona

ALLMÄN FARA – Folkhälsoarbetaren Anders Tegnell tror att bästa skyddet befolkningen kan få, är genom “flockimmunitet”. Men problemet är att immunitet mot Corona består bara en kort stund och sannolikhet bli ett virus året runt. Det kan också isolera Sverige än mer från omvärlden när majoriteten av länder använder motsatt strategi. Läs mer.

Iden med  flockimmunitet är att utrota ett virus genom att smitta alla runt om i ett samhälle så att viruset inte får en ny värd, och indirekt även skydda de som inte råkat ut för viruset.
Problematiken med Coronaviruset är att skyddet endast består i 1-2 års tid, och med största sannolikhet blir ett virus året runt, samt viruset har spridits i länder som både är varma som kalla, läs nedan:


The appearance of antibody in serum and nasal secretions is followed by resolution of the infection. Immunity wanes within a year or two.

” Läs mer om medicinsk forskning här>

Ett farligt och dödligt spel med folkhälsan, och enligt lagen så bryter Folkhälsomyndigheten mot följande regler som:

Allmänna riktlinjer för smittskyddet

4 § Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.

Åtgärderna skall vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet. När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.

Lag (2019:915). 10 § Myndigheter inom smittskyddet, andra berörda myndigheter, läkare samt annan hälso- och sjukvårdspersonal skall samverka för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Sannolikt så bryter Folkhälsomyndigheten mot dessa punkter här ovan, både genom att inte vila på beprövad vetenskap samt att man väljer att “inte” vilja begränsa utbrottet utan man vill närmast att folket skall smittas om man ska förstå Anders Tegnells till synes allmänfarliga hållning om vi har förstått hans uttalande rätt här i Expressen>

Och framförallt man ifrån iden om ” Försiktighetsprincipen ” att skydda före än att riskera liv.

Fler problem med viruset: Du kan bära viruset utan att veta om det utan ger ett,” asymptomatiska sjukdomsfall” vilket än mer omöjliggör att genomföra flockimmunitet på ett effektivt sätt. Det har visat att folk kan bära viruset upp till 14 dagar innan det avtar eller mer i enstaka fall.

Forskare föreslår att bästa metod är att isolera och inte sprida viruset “This data suggests that the use of isolation is the best way to contain this epidemic.“.
Varför går det Svenska folkhälsomyndigheten mot dessa rön från forskare inom vetenskapen?

Och än mer oroande är att datan som finns är att viruset kan spridas aerosol mer effektivt än vad WHO har trott, samt gör det än mer intressant varför Svenska myndigheter väljer vägen “ge upp”.

Michael Osterholm, PhD, MPH, chef för Center for Infectious Disease Research and Policy vid University of Minnesota publicerar CIDRAP News, sa att resultaten utmanar Världshälsoorganisationens påstående att COVID-19 kan innehålla.”

“Resultaten bekräftar att COVID-19 sprids helt enkelt genom andning, även utan hosta, sade han. De utmanar också idén att kontakt med kontaminerade ytor är ett primärt spridningsmedel, sa Osterholm.”

“Glöm inte handtvätt, men samtidigt måste vi få människor att förstå att om du inte vill bli smittad kan du inte vara i folkmassor,” sade han. “Social distans är det mest effektiva verktyget vi har just nu.”.

Och man konstaterar också att man inte riktigt vet när viruspartiklarna försvinner ut ifrån kroppen och bildar ett eventuellt ickebekräftad immunitet som knappt består 1-2 år.

/Redaktionen

Fakta & länkar
Flockimmunitet på Wikipedia> (faktagrad låg)
Medicinsk forskning om Coronaimmunitet> (faktagrad hög)
Medicinsk forskning om Coronaisolering och data>(Faktagrad hög)
Uniformed Services University of the Health Sciences (USU)
Medicinsk forskningsartikel om aerosolburet virus >

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige