Home SAMHÄLLE Politik Alla småpartier – Ena Er och bilda valunion

Alla småpartier – Ena Er och bilda valunion

Alla småpartier – Ena Er och bilda valunion

Det finns en mängd partier i Sverige, säkert minst ett 10-tal som drivs på ett seriöst sätt, men alla har ett stort problem 4%-gränsen.

Ett riksdagsmandat motsvarar ca 20.000 röster, det är inte svårt att nå, men nå 4% gränsen behövs ca 280-300.000 röster, det är väldigt svårt att nå, speciellt för ett parti som inte har riksdagsetablering innan och inte får deltaga i statligt finansierad media på samma sätt som andra partier.

Det här skapar en dubbel svårighet för småpartier, att en röst på dem om de inte når 4%-gränsen blir bortkastad och därför väljer de flesta som trots de förordar ett litet parti – att rösta på ett etablerat riksdagsparti.

Valunion
Om nu istället ett antal småpartier istället gick ihop, så skulle de få bra förutsättning tillsammans nå över 4%, eller 14 riksdagsmandat. Jag tror mycket väl en sådan Union skulle kunna nå 10-15% och då växlas småpartierna till bli viktiga aktörer i Svensk politik.
Varje parti kan driva sitt program, sina frågor exakt enligt sitt partis vilja, valunionen används bara valtekniskt för demokratiskt underlätta för dem.

Mellan de partierna, har de sedan avtal att riksdagsplatserna fördelas proportionellt mellan dem som ingår i unionen.

Valsamverkan har tillämpats åtminstone vid ett tillfälle tidigare, mellan Centern och Kd.

Kanske man i en sådan här valunion också får med Liberalerna, som lever i stor risksituation att förlora riksdagsplats. För dem skulle en valunion säkra deras röst i riksdagen, även om de hamnade under 4%.

Det finns i Sverige många starka och dessutom bra profiler från vänster – höger, som skulle ha stort stöd för nå riksdagen, kanske inte 4%-gränsen, men genom valsamverkan nå 20.000 väljare/röster med lätthet.

Och varför skulle inte FI, Medborgerlig samling, KPMRL, Landsbyggspartiet, Kristet värdeparti m.fl. enas om en valunion runt den punkt de faktiskt vill nå alla, en riksdagsetablering – sedan kan de driva sina linjer och intresseinriktningar exakt som de vill och älska eller hata varandra.
Det skulle också skapa en förutsättning för etablera nya partier som Bensinupproret, Swexit, pensionärspartier och stora frågor som berör många, men inget parti företräder.

Det är faktiskt så enligt vallagen, så kan en person stå bakom ett parti, så det behöver inte vara en förening. Så mycket väl kan det bli så många röstar på Conny i riksdagsvalet. Det finns många bra människor som jag tror kan nå över 20.000 röster (=riksdagsplats) på det här sättet i Sverige, som har stor insikt och inte minst stora följarskaror via bloggar, Facebook, Poddar, Instagram, Youtube m.m. – Lyft deras inflytande!

30 dagar innan valet, måste man vara anmäld för få deltaga.

Demokratisk dynamik
Jag tror det här också skulle vara väldigt sunt för Sverige.

Idag ska av någon anledning partier och block, enas om varenda fråga – det är förstås orimligt och bara ett maktspel, istället för utveckla de politiska engagerade människorna och träffa politiska överenskommelser över partigränser och block, utan det ska bli regeringskris eller personen bli utkastad ur sitt parti.

Jag hoppas den här artikeln inspirerar många och skapar friskt blod i Svensk administrativ maktpolitik – Det behövs!
Jag ser fram mot att rösta på Valunionen, vart jag sätter mitt kryss är dock oklart. Kanske någon/eller av dessa ledamöter ingår i nästa regering.

 

 

Läs om deltaga i riksdagsvalet
https://www.val.se/for-partier/bilda-parti.html

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige