Home SAMHÄLLE Forskning & Vetenskap ABC att inte dö – så skyddar du dig mot Corona

ABC att inte dö – så skyddar du dig mot Corona


– Sprid gärna artikeln, det hjälper oss alla att skydda oss –

Ingenting är 100%, men tänker du på och tar hänsyn till vad som står i den här artikeln, så kommer dina risker att få Corona minskas och om du får Corona öka chansen att överleva.

För det första så är det små risker, som hittills är känt, att dels bli smittad och dels bli alvarligt sjuk eller dö av sjukdomen. Rädslan i världen är i huvudsak, risken att Corona kan förändra sig som virus (mutera) så det blir ännu farligare och ännu smittsammare.
Trots allt vet vi väldigt lite men det finns ändå anledning att använda sitt förstånd, så om det här blir en farsot och död, för mänskligheten att just du personligen minskar risken.

Virus är den minsta biologiska beståndsdelen som finns som kan orsaka sjukdomar. Viruset är i grunden en DNA-molekyl eller RNA (DNA-molekyl och RNA är ungefär lika). Fungerar så att viruset förmår kroppen att tillverka (kopiera) nya virus, vid sjukdom så blir du inte sjuk av viruset utan du blir sjuk av att den orsakar infektioner i kroppen på olika sätt och i värsta fall dödliga infektioner.

Viruset behöver levande vävnad för att utöka sig, däremot kan det överleva utanför kroppen, där vissa säger 5 dagar andra säger upp till en månad.

Det finns två grundprinciper att tänka på dels hur du undviker få viruset, dels om du ändå får viruset hur du förbättrar dina chanser till små konsekvenser av det.

Undvika få Corona
Den information som finns säger att viruset sprids via människor som är sjuka av Corona och det behöver vätska. Eftersom det här är ett nytt virus och risken för mutationer verkar stor, så kan nog ändå slutsatsen vara att mänskligheten faktiskt inte vet så noga.

Den som blir smittad, så är uppgifterna att sjukdomen bryter ut inom 1-14 dagar. Det anges sjukdomen måste bryta ut för du ska kunna sprida smittan, men det är nog uppgifter man ska tolka med försiktighet.  Många kommer vara lindrigt sjuka, ungefär som vanlig förkylning, men ändå är smittspridare. Det här gör att förmodligen finns oerhört många Corona-sjuka människor i världen som inte ens vet om att de har Corona.

Att man ska undvika åka till områden som är mer utbrett drabbade, behöver man förstås inte ens nämna – det förstår och inser alla.

Händerna
Du kan utgå ifrån händerna är vanligaste sättet att få viruset. Betänk ett virus som kan leva i kanske upp till en månad utanför kroppen, hur många som faktiskt kan bli smittade. Dörrhandtag, hissknappar, hotellens fjärrkontroll etc.  Hur många köper inte snabbmat och äter med händerna, kanske innan varit på toa, dörrar, beställningsautomater m.m. sedan raka spåret via hamburgaren in i munnen och ner i magen.
Huvudprinciperna är skydda händer och tvätta händer. Det är klokt använda handskar i större omfattning än tidigare och vara mycket noga med handtvätt och även använda handsprit.
Toalettbesök minst lika viktigt tvätta händerna innan du gör dina behov, som efter.

Sedan har man att betänka sitt beteende att låta bli med sina händer otvättade, ta i ögon, öron, näsa, mun.

Ögon
Ögonen är öppna för virus, även om Corona sägs behöver kroppsvätska, så finns det dels fukt i utandningsluft, dels nysningar och motsvarande. Det bästa normala skyddet är glasögon, även för de som ser bra, kan använda glasögon med neutrala glas. I mer extremt fall så är det förstås heltäckande skyddsglasögon.

Mun
Givetvis kan man på olika sätt begränsa inandning med virus och fuktiga partiklar med halsduk och annat för munnen. Ska man ha mer professionellt skydd så ska det vara andningsmask som har klassning FFP2 eller helst FFP3, men de är fn. synnerligen svåra att få tag i.
TV100 anger samtliga som finns att tillgå i marknaden är uppköpta av regeringen.

Skyddsmasker köps slut av regeringen – bekräftas av TV100 Nyheter


Du kan också relativt enkelt tillverka din egen ansiktsmask eller bygga om en ”vanlig” utan filter och sätta dit rätt sorts filter. Det du då ska använda är HEPA-filter, finns normalt att köpa till dammsugare.

Övrig kropp och hud
Genom att använda heltäckande kläder på olika sätt så skyddar du dig.
I extrema situationer är det hela skyddsdräkter som används, det som för ”vanliga” människor går att få tag i skyddsutrustning för asbestsanering, till rimliga pengar.

Tvätta kläder mer och varmare än du brukar.

Farliga miljöer
Ju mer människor det är och mer intimt det blir, så ökar risken att det ska finnas Corona och det dessutom smittar. Badhus, offentliga toaletter, toaletter på arbetsplatser, hotell, dans, kollektivtrafik, kryssningar, köpcentrum och motsvarande.

Utvecklas Corona till en epidemi, så får man i princip befara att varje människa man möter, är en risk, att personen bär på Corona. Därför är avstånd till andra viktigt.

Att tänka på
Är det utsatt läge, så tvätta kläder ofta och varmt.

Det finns också mer utsatta områden som WC, badrum etc., som kan tvättas med sprit och andra virusdödande ämnen.

När du rör dig ute, se till ha näsduk, servetter, våtservetter gärna med sprit på med dig. Det finns också små smidiga handspritsflaskor.

 

Förbereda dig för en Pandemi – Epidemi
Givetvis hoppas vi på alla sätt att Corona inte utvecklas till en pandemi, men tiden glömmer och att vi har haft många i världen tidigare. Vissa fruktansvärda sjukdomar har mänskligheten klarat av, andra har utvecklats till allvarliga epidemier, vissa mer eller mindre globalt, sk pandemier. Skulle Corona utvecklas till en total störning och pandemi, så kan du läsa här, men låt dig inte skrämmas i onödan.

De värsta sjukdomarna vi känner till är:
-Smittkoppor: Sjukdomen anses utrotad sedan 1980, men bara under 1900-talet beräknas t.ex. 60 miljoner dött av sjukdomen bara i Europa.
– Digerdöden: Det fanns olika pestsorter och vissa var det 100% dödlighet. Under 1300-talet dog 1/3 del av alla i Europa.
– Spanska sjukan: En total pandemi, ca 1/3 del av jordens befolkning beräknas blivet smittad och ca 100 miljoner människor dog 1918-1920.
– Kolera: Under 1800-talet skördade sjukdomen 100 miljoner människor liv. Sjukdomen finns fortfarande, men kan behandlas så de flesta överlever. Senaste större utbrottet var i Haiti 2010.
HIV/AIDS: 25 miljoner människor beräknas ha dött av sjukdomen och inget botemedel finns ännu. Sjukdomen är i huvudsak ett problem i Afrika.
Tuberkulos: Under 1800-talet dog ca ¼ del av Europas befolkning. 1900-talet hittade man vaccin och i industriella delen av världen är den i princip utrotad.
Malaria: Ses som en av världens äldsta sjukdomar, det finns behandlingar, men alltjämt insjuknar flera 100 miljoner människor varje år och flera 100.000 dör.
Tyfus: Flera epidemier har härjat och minst 10 miljoner beräknas ha dött i Tyfus under 30-åriga kriget.
Gula febern: En gammal farsot som ärjade främst 1600-1800-talet och kunde på några månader döda 10% av städers befolkning. Det finns vaccin idag men ändå dör minst 30.000 om året ändå.
Polio: Beräknas vara den sjukdom som skördat flest offer senaste 100 åren. Västvärlden vaccineras idag, men fattiga delar av världen är det alltjämt ett stort problem.
Ebola: Sjukdomen leder allmänt till döden och första utbrottet 1976, det senaste större 2014. Just nu verkar världen ha kontroll på sjukdomen, men saknar vaccin.

Corona är alltjämt en viskning just nu, jämfört med ovanstående sjukdomar, men många är rädda för det ska bli en pandemi som blir tidernas värsta sjukdom. Vi får verkligen hoppas på det bästa, men det finns ändå många sätt att förbereda dig.

Skulle nu det värsta inträffa så det blir en dödlig utbredning över hela världen, så handlar i förlängning allt om överlevnad, räkna med allting kan stå still, elförsörjning brytas/störas. Vatten, avlopp mat, värme, pengar allting kan ha störningar. Har du möjlighet ta dig till glesbygd och liknande, så är det sånt som förbättrar överlevnadssituationen.

Bunkring av konserver och mat som kan vara länge, är givetvis grundläggande.

Rent vatten så finns speciella filter som UV-filter och omvänd osmos till rimliga pengar, annars är det kokning som gäller. Beroende vara du bor kan även förstås bunkring av vatten också vara nödvändigt.

Värme är alla beroende av, så du kan fundera på hur du får alternativ värme om det är störningar på dagens system. (Ved, gas m.m.)

Elektricitet, blir det störningar på elsystemet, så finns det mängder av mindre bensin och dieseldrivna elverk från ca 2000 kr och uppåt. Du behöver förstås också ha ett lager av drivmedel då också.

Rengöring, du ska förstås hålla din bostad ren. Klorin, sprit etc., helt enkelt starka medel för rengöring.
Det finns professionell utrustning (till rimlig kostnad) för rengöring av huset (och ventilationssystemet) med OZON. Det dödar i praktiken allting, men gör du kraftiga ozonbehandlingar kan du inte vara i huset just då du genomför det, men det går bra 10-15 minuter efteråt. Ozongas är enorm reaktivt och reagerar med i princip allting.

Förbereda isolering, blir någon i familjen drabbad, så planera hur den eller de personerna ska isoleras, så övriga familjen inte smittas, men ändå så den personen har bästa tänkbara chanser att överleva.

Ventilation, Corona är inte luftburet, men det torde ändå vara bra att ventilera ditt boende ordentligt. Du kan tänka på att skapa ett övertryck, vilket ofta går med till-luft (om elen fungerar), så begränsas allting ta sig in i ditt hus. Isolering inom sjukvård för epidemisjukdomar, vill man istället ha undertryck för det inte ska spridas till övriga delar i sjukhuset.

Luftrenare, Det finns en mängd luftrenare som tar bort i princip alla virus/bakterier i luften. De använder hepafilter, jonisering, uv-ljus eller ozon. Även vissa dammsugare fungerar som luftrenare (om de övrigt är rena, för annars är soppåsen en smitthärd). Alla luftrenare behöver i princip el.

Systemstörningar: Blir det så att Corona rubbar hela världens fungerande system runt grundläggande strukturer såsom pengar och säkerhet. Alltid vid olika allvarliga epidemier har vi sett hänsynslös kriminalitet växa fram – hur du skyddar dig bäst, är naturligtvis individuella förutsättningar, men i grunden fysiska svårigheter ta sig in till dig, kommer vara bästa skyddet.
Pengar kanske inte behövs då det är bäst att inte behöva lämna sitt skyddade hem. Blir det ändå nödvändigt, så hjälper inte pengar och penningsystemet ligger nere eller inte fungerar. Totala kriser så har ändå guld, visat sig fungera som valuta i varje läge. Därför kan det vara bra att ha guld i små enheter, det går köpa ”guldtackor” från ca 1 gram styck (ca 500 kr/gram).

Övrigt som finns att tillgå. Givetvis kan du anskaffa allting du kan tänka dig behöva, som berör andra delar av den här artikeln, skyddsutrustning, antivirala mediciner etc.

 

Om du ändå får Corona – så här minska du risken för allvarliga konsekvenser
Alla farliga virus förmår kroppen att kopiera viruset. Viruset i sig skadar inte dig eller gör dig sjuk, men skapar infektioner i kroppen som gör dig sjuk. Olika virus har olika egenskaper men Corona i den form vi känner till skapar i första hand infektioner i lungorna. Den farligaste risken för mänskligheten är att Corona verkar förändra sig snabbt och mutera, så det kan bli en framtida ännu farligare form.

Det normala är att kroppens egna immunförsvar tar hand om ovälkomna virus. Fungerar så att immunförsvarets ”minne” känner igen virus (DNA, RNA molekyler) och tar kol på dem. Är det ett för kroppen okänt virus, så kan det ta lite tid för kroppen att ”upptäcka” sin fiende och ta kol på den, i värsta fall så länge att kroppen inte klarar av det. De absolut farligaste virusen kan inte kroppen någonsin vinna över (t.ex. HIV). Eftersom viruset är en specifik molekyl, så fungerar tester snabbt att fastställa du har just  corona-viruset.

De läkemedel som finns mot virus är normalt förebyggande och vaccin (lärt kroppen känna igen molekylen), men också läkemedel som minskar konsekvensen om du blir smittad – profylax. Det finns också i läkemedel som kan hjälpa till hindra virusen kopierar sig, bromsar hastigheten på kopieringen. Vidare mediciner som slår ut virus. Läkemedel som stimulerar kroppens immunförsvar. Slutligen läkemedel och behandlingar av infektioner som viruset orsakar, vilket kan vara allt från operationer till antibiotika.

Grundproblemet med virusen är ändå att varje virus har sina unika egenskaper, så behandling som fungerar bra för en typ av virus, kan vara helt verkningslös för en annan sorts virus.

I dagsläget har sjukvården inget specifikt vaccin eller någon annan specifik medicin mot Corona. Så är någon svårt sjuk i Corona så är det ”allmän” behandling att hålla sig till, få människor vara så starka som möjligt och behandling av infektioner. I svårare fall så behövs Hjärt & Lungmaskiner (ECC) för ta över kroppens drift, till sjukdomen är övervunnen. (Sverige har väldigt få maskiner).

Det drivs naturligtvis på all typ av forskning just nu, och det kommer rapporter att det finns läkemedel inom kort, men det är nog trots allt osäkra slutsatser.

Sverige har i sina beredskapslager två skyddsmediciner mot pandemier, Tamiflu och Relenza, oklart effektiviteten mot Corona. Det svenska lagret räcker till behandling av ca 20% av befolkning. Tamiflu användes effektivt mot fågelinfluensan. Typen av medicin kallas antivirala mediciner.

Bygga upp ditt immunförsvar
Du kan göra mycket för din kropp ska vara stark och klara en Corona-attack.

Immunförstärkande livsmedel
Det finns många livsmedel som bevisligen stärker immunförsvaret. Det är många åsikter i ämnet, men svårt tro att det på något sätt skulle kunna vara negativt.
Vitlök, är klassiskt och erfarenheter är mycket goda
C-vitamin, livsmedel med c-vitamin förstärker immunförsvaret, citrusfrukter är vanligaste.
Antioxidanter, livsmedel med mycket antioxidanter. Bra produkter är blåbär och t.ex. Ingefära.
Honung sägs vara mycket bra.

Andra immunförsvarsförbättringar
Sova, sömn är bland det viktigaste.
Frisk luft
Rökning borde vara extra dåligt, då ”Coronainfektioner” riktar sig på lungorna.
I övrigt alkohol måttligt för att inte göra försvagat hälsotillstånd.

Immunförsvarsförbättringar läkemedel – hälsokost
Det finns en mängd produkter, i allmänhet liknande som används vid förkylningar.
Eftersom lungor blir utsatta, kan man tänka sig t.ex. nässpray är positivt. Ingen nämnd ingen glömd, men det finns 100-tals olika alternativ, bästa vid googling är använda ”antivirala mediciner,  ”antivirala produkter”, ”antiviral hälsokost”.

Kolloidalt silver
En omstridd produkt är kolloidalt silver. Frågar man socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten eller läkemedelsindustrin så sparkar de bakut och tycker du inte ska använda det. Bland användare så har miljontals människor positiva erfarenheter däremot, bl.a. har FB-gruppen kolloidalt silver 2.0, ca 50.000 medlemmar, så där kan man ställa frågor, positiva användare och användare med goda erfarenheter. Effekten emot virus sägs vara kemisk, det kolloidala silvret som är silverjoner små partiklar är positivt laddade och virus (även bakterier) är negativt laddade, vilket ger omgående reaktion och förstör virusets förmåga att kopiera sig. Kolloidalt silver kan drickas men finns också som krämer, används också vid sanering och vattenrening. Det är förbjudet marknadsföras som hälsokost och läkemedel, men säljs som vattenrening.

Risken att dricka i förebyggande syfte och/eller vid sjukdom, framstår som obefintlig.

Behandling vid sjukdom
Om du inte kommer inom sjukvårdens vård, utan är hemma, så förutom ovanstående så har du några saker att tänka på:

1. God luft och hålla dig varm, gärna luftrening.
2. Tillgång till rent vatten, dricka mycket.
3. Febernedsättande läkemedel.
4. Byta lakan/sängkläder ofta.
5. Fördel ha kontakt med sjukvården/läkare för t.ex. antibiotika om du får bakterieinfektioner.

Det är en allmänfarlig sjukdom, så du måste uppsöka sjukvården och anmäla din sjukdom.

      HOPPAS DET BÄSTA – BEFARA DET VÄRSTA – MÅ GUD BESKYDDA MÄNSKLIGHETEN

Har du bra tips eller kompletterande information runt ämnena i artikeln, så kontakta gärna bladet.se .

LÄS MERA I NEDANSTÅENDE LÄNKAR
Läs mer om beredskapslager av Tamiflu och Relenza.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/smittskyddslakemedel-i-beredskapslager/faq-nationella-beredskapslager/

Läs om kolloidalt silver, artikel från Tidningen Hälsa
https://www.tidningenhalsa.se/artiklar/artiklar/20180319/kolloidalt-silver-ela-historien/

Sanera virus med Ozon
https://www.ozonstockholm.se/sanera-virus-med-ozon.html

Exempel skyddsdräkt, asbest och små partiklar
https://www.magasin10.se/sakerhet/korttidsoveraller/engangsoverall-asbest-protect-110/?gclid=EAIaIQobChMIn6uU6av85wIVCqmaCh11rAoSEAQYBSABEgLwEfD_BwE

Historiens värsta epedimier
https://www.listor.se/varlden/fran-digerdoden-till-ebola-historiens-varsta-epidemier/

Läs mer om kolloidalt silver, morotsliv
https://morotsliv.com/2014/01/kolloidalt-silver-dodar-virus-och-bakterier.html

Om HEPA-filter
https://sv.wikipedia.org/wiki/HEPA-filter

 

Skriven på uppdrag till
Bladets Redaktion

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige