Bibliotekarier

En undersökning gjord av fackförbundet Dik visar att nio av tio bibliotekarier inte vill ange papperslösa till polisen. Det skriver SVT. Bibliotekarier kan bli skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten om de kommer i kontakt med någon som är papperslös enligt ett förslag i Tidöavtalet.

Undersökningen visar på att 86 procent av de svarande av landets bibliotekarier tycker att förslaget med anmälningsplikt är ett mycket dåligt förslag. Bara tre procent av de svarande var positiva till förslaget. Många bibliotekarier menar på att förslaget går emot bibliotekslagen.

– Att ange någon går inte ihop med en bibliotekaries arbetsuppgifter, säger Diks förbundsordförande Anna Troberg till SVT Kulturnytt.

REDAKTIONEN

Relaterat

Återvandring när invandringen inte fyller någon funktion längre

Nu kan Sverige bli svårast att bli medborgare i Europa

SAMLINGSARTIKEL: invandringen är planerad och organiserad

Regeringen kan ändra grundlagen för att riva upp medborgarskap

Invandringens syften är ekonomi och polarisering – svenska myndigheter VILL ha konflikter

Carola är förtvivlad över invandring och samhällsutvecklingen

Invandringen fyller ingen funktion längre – vad händer nu?

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige